LAKIALOITE 19/2011 vp

LA 19/2011 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki vuoden 2012 tuloveroasteikoksi

Eduskunnalle

Lakialoitteessa esitetään valtion tuloveroasteikkoon muutoksia, joiden myötä veronmaksajan maksukyky huomioitaisiin Kataisen hallituksen esittämää veroratkaisua paremmin. Lakialoite liittyy vuoden 2012 talousarvioesitykseen, ja se on tarkoitus käsitellä yhdessä HE:n 50/2011 vp kanssa.

Keskustan mallissa 68 200 euroa ylittäviä tuloja verotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä hallitusta enemmän. Lisäksi luodaan uusi 34 prosentin veroluokka yli 90 000 euron vuosituloille. Toinen uusi veroluokka asetetaan yli 160 000 euron vuosituloille. Sen veroprosentti olisi 36. Ylin kokonaismarginaali nousisi kaikkein suurimmille tuloille nykyisestä 54,7 prosentista 61 prosenttiin.

Kataisen hallitus esittää vuodelle 2012 työn verotukseen muutoksia, jotka vähentävät julkisen talouden tuloja noin 800 miljoonalla eurolla. Kataisen hallitus keventää verotusta aina 100 000 euron vuosituloille asti.

Keskusta haluaa oikeudenmukaisuus- ja työllisyyssyistä keventää pienituloisten verotusta. Kotimaisen ostovoiman ylläpitämiseksi haluamme pitää verotuksen keskituloisten osalta ennallaan. Oikeudenmukaisuuden vuoksi kiristämme kaikkein suurituloisimpien verotusta. Näin toimien voimme pitää huolen päiväkodeista, kouluista, terveyskeskuksista ja vanhainkodeista koko maassa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

vuoden 2012 tuloveroasteikoksi

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vuodelta 2011 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %
15 600—23 200 8 6,5
23 200—37 800 502 17,5
37 800—68 200 3 057 21,5
68 200—90 000 9 593 31,0
90 000—160 000 16 351 34,0
160 000— 40 151 36,0
2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

_______________

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2011

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk

​​​​