LAKIALOITE 2/2014 vp

LA 2/2014 vp - Ari Jalonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.1

Laki viestintämarkkinalain 55 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Yleiseen hätänumeroon 112 tarkoitettuja puheluja ohjautuu tällä hetkellä virheellisesti puhelinnumeroihin, jotka ovat hätänumeron kaltaisia. Hätäpuheluita ohjautuu virheellisesti esimerkiksi 118-numeroon. Tällaisista virhesoitoista ei ilmeisesti ole tilastoitua tietoa, mutta esimerkiksi 118-numeron asiakaspalvelijoiden mukaan hätäpuheluiden ohjautuminen heille on suhteellisen yleistä. Vastaavasti yleiseen hätänumeroon 112 tulee soittoja, jotka on tarkoitettu 118-numerotiedusteluun, ja tämä ruuhkauttaa tarpeettomasti hätäkeskuksia.

Viestintämarkkinalain (393/2003) tarkoituksena on muun muassa varmistaa suomalaisen televiestinnän turvallisuus ja toimintavarmuus (1 §). Hätäpuheluiden ohjautuminen väärään numeroon taikka numerotiedustelujen ohjautuminen hätänumeroon ei ole turvallista eikä toimintavarmaa televiestintää. Lisäksi se voi johtaa avun viivästymiseen kriittisessä tilanteessa sekä vaarantaa avun tarvitsijan turvallisuuden, terveyden tai hengen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

viestintämarkkinalain 55 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään viestintämarkkinalain (393/2003) 55 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

55 §

Yleinen hätänumero

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yleiseen hätänumeroon 112 helposti sekoittuvat puhelinnumerot eivät ole käytössä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2014

 • Ari Jalonen /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Tuija Brax /vihr
 • Pertti Virtanen /ps
 • Timo Soini /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kalle Jokinen /kok
 • Olli Immonen /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Juha Väätäinen /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Jyrki Yrttiaho /vr
 • Lasse Männistö /kok
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Timo Kalli /kesk
 • Jukka Kärnä /sd
 • Arja Juvonen /ps
 • Mikko Savola /kesk
 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Timo Heinonen /kok
 • Harri Jaskari /kok
 • Markku Eestilä /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Silvia Modig /vas
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Jari Myllykoski /vas
 • Leena Harkimo /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Kari Tolvanen /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Peter Östman /kd
 • Tom Packalén /ps
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Antti Lindtman /sd
 • Mika Kari /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Mikael Jungner /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Ismo Soukola /ps