LAKIALOITE 22/2002 vp

LA 22/2002 vp - Jouni Lehtimäki /kok ym.

Tarkistettu versio 2.1

Laki tieliikennelain 70 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lisääntynyt huumausaineiden käyttö ja siihen liittyvien liitännäisilmiöiden kehitys (mm. syrjäytyminen, rikollisuuden lisääntyminen, huumekuolemat, hiv-tartuntojen lukumääräinen kasvu, mielenterveyshäiriöt) osoittavat, että huumetestit olisivat tänä päivänä välttämättömiä.

Eduskunnassa ei kuitenkaan ole löytynyt yksimielisyyttä siitä, millä tavalla ja missä laissa huumetestauksesta säädettäisiin. Eduskunnan käsitellessä mm. lakia yksityisyyden suojasta työelämässä käytiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnassa keskustelua siitä, että työnantaja voisi perustellusta syystä velvoittaa työntekijän huumetestiin. Perusteltu syy olisi esimerkiksi oman, työkaverin tai ulkopuolisten terveyden ja hengen vaarantaminen huumeiden käyttöön viittaavasta syystä. Valiokunnassa ei kuitenkaan löytynyt enemmistöä asian kirjaamiselle kyseiseen lakiin.

Oikeudemukainen tapa olisi edellyttää ajokortin hakijalta huumetestiä hänen hakiessaan ajokorttia. Joutuuhan jokainen ajokortin hakija esittämään selvityksen muusta terveydentilastaan. Tietyn oikeuden saamisen edellytyksenä oleva velvollisuus ei loukkaa yksilön oikeuksia. Kenelläkään ei ole subjektiivista oikeutta ajokortitin.

Huumeettomuus on turvallisen liikenteen kannalta elintärkeä ja välttämätön asia, samoin kuin mahdollisten huumeiden käyttäjien saaminen ohjattua ajoissa hoitoon.

Testin suorittaisi terveydenhuollon ammattihenkilö, ja testin tulisi olla luotettavaksi tunnettu huumetesti. Huumetestin kustantaisi muun terveydentilaselvityksen tavoin ajokortin hakija.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tieliikennelain 70 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 70 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1242/1997, seuraavasti:

70 §

Ajokorttilupa

Poliisi myöntää luvan ajokortin saamiseen (ajokorttilupa) hakijalle, joka täyttää asetuksella säädetyt terveysvaatimukset ja jota ei alkoholin tai muun huumaavan aineen väärinkäytön vuoksi ole katsottava kuljettajana liikenteelle vaaralliseksi. Ajokorttiluvan myöntämisen ehdottomana edellytyksenä on lisäksi se, että hakijalle on todistettavasti tehty terveydenhuollon ammattihenkilön asianmukaisesti suorittama ja luotettavaksi tunnettu huumetesti. Ajokorttilupaa linja-auton tai raskaan ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen oikeuttavan ajokortin saamiseksi ei myönnetä, jos hakijan ikä 72 §:n 3 momentin mukaan on esteenä ajo-oikeuden saamiselle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002.

_______________

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2002

 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Leea Hiltunen /kd
 • Olli Nepponen /kok
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Juha Karpio /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • Esa Lahtela /sd
 • Gunnar Jansson /r
 • Niilo Keränen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Riitta Korhonen /kok
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Mikko Elo /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Sakari Smeds /kd
 • Jussi Ranta /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Ismo Seivästö /kd
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Jari Koskinen /kok
 • Timo E. Korva /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Markku Markkula /kok
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Sulo Aittoniemi /alk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Kalervo Kummola /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Ola Rosendahl /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Timo Kalli /kesk
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Tero Mölsä /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok