LAKIALOITE 23/2010 vp

LA 23/2010 vp - Juha Hakola /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki huumausainelain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Suomessa on jo jonkin aikaa käyty keskustelua vaarallisesta uudesta huumeesta nimeltään MDPV. MDPV on alkuvuoden 2010 aikana ollut eduskunnassakin esillä kolmessa kirjallisessa kysymyksessä: KK 211/2010 vp, KK 267/2010 vp ja KK 276/2010 vp.

MDPV:tä käytetään Suomessa huomattavassa määrin päihdetarkoituksessa aineen piristävien eli stimuloivien vaikutusten takia. Aine vaikuttaa keskushermostossa reseptoritasolla aikaansaaden stimulaation lisäksi euforiaa, hyperseksuaalisuutta ja unettomuutta. Vaikutus kestää 3—6 tuntia. Vieroitusoireina aine aiheuttaa päänsärkyä, mielialan laskua, ahdistuneisuutta sekä silmien verekkyyttä. Vaikutuksia on verrattu kokaiiniin tai amfetamiiniin, joskin MDPV eroaa molemmista selvästi ollen kuitenkin vaikutuksiltaan selvästi lähempänä kokaiinia kuin amfetamiinia. MDPV:n riippuvuuspotentiaalia on verrattu amfetamiinin ja metamfetamiinin aiheuttamaan riippuvuuteen.

Katukaupassa MDPV myydään jauheena ja tabletteina. MDPV on voimakas huume, joka vaikuttaa ihmiseen nopeasti ja on myös hengenvaarallinen.

Lääkelaitoksen luokittelupäätöksen 20.1.2009 mukaan MDPV voidaan rinnastaa pyrovaleroni-lääkeaineeseen. Pyrovaleroni kuuluu valtioneuvoston asetuksessa huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista (543/2008) mainittuihin aineisiin (Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista IV).

MDPV:n tiedetään yksin tai yhdessä muiden päihteiden kanssa aiheuttaneen useita kuolemantapauksia Suomessa. Aineen maahantuonnin, hallussapidon ja levittämisen kriminalisoinnille huumausainerikoksena on sen vuoksi kiireellinen kansallinen tarve. Ruotsi on vastaavista syistä päätynyt luokittelemaan aineen huumausaineeksi 1.2.2010 lukien, ja ensimmäiset vankeustuomiot törkeistä huumausainerikoksista on jo annettu Norrköpingin käräjäoikeudessa.

Ilmeistä on, että EU:n niin kutsuttu Early Warning System (2005/387/YOS) ei MDPV:n kohdalla toimi riittävän nopeasti. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus EMCDDA:ssa ei ole vireillä hanketta MDPV:n luokittelemiseksi huumausaineeksi.

MDPV:n kohdalla ei voida jäädä odottamaan YK:n, EU:n tai sosiaali- ja terveysministeriön johtaman poikkihallinnollisen huumepoliittisen koordinaatioryhmän verkkaista toimintaa.

MDPV saadaan nopeasti luokitelluksi huumausaineeksi yksinkertaisella lainmuutoksella lisäämällä se huumausainelain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdan d alakohtaan. Kyseisessä alakohdassa on jo nykyisin huumausaineita, joita ei mainita kansainvälisissä huumausaineluetteloissa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

huumausainelain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä toukokuuta 2008 annetun huumausainelain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdan d alakohta seuraavasti:

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) huumausaineella:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d) MDPV-yhdistettä (1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one), kat-kasvia (Catha edulis), meskaliinia sisältäviä kaktuskasveja ja Psilosybe-sieniä;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

 • Juha Hakola /kok
 • Kalle Jokinen /kok
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Ilkka Kantola /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Timo Heinonen /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Esa Lahtela /sd
 • Valto Koski /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Petri Salo /kok
 • Päivi Räsänen /kd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Sanna Perkiö /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Klaus Pentti /kesk
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Esko Ahonen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Marja Tiura /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Pertti Salolainen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Thomas Blomqvist /r
 • Mats Nylund /r
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Tuula Peltonen /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Petteri Orpo /kok
 • Merikukka Forsius /kok
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Jouko Laxell /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Anne Kalmari /kesk
 • Pertti Virtanen /ps
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Juha Mieto /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Sirpa Paatero /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Päivi Lipponen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Risto Autio /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Lenita Toivakka /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Sampsa Kataja /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Sari Palm /kd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Raija Vahasalo /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Merja Kyllönen /vas
 • Katri Komi /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Pentti Oinonen /ps
 • Katja Taimela /sd
 • Minna Sirnö /vas
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Ulla Karvo /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Saara Karhu /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Timo Juurikkala /vihr
 • Paula Sihto /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Tarja Tallqvist /kd

​​​​