LAKIALOITE 27/2003 vp

LA 27/2003 vp - Sari Sarkomaa /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki lapsilisälain 21 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Monien selvitysten mukaan lapsiperheiden köyhyysongelmat ovat lisääntyneet. Noin joka kymmenes lapsiperhe elää köyhyysrajan alapuolella. Erityisesti monilapsiset ja yhden huoltajan perheet ovat taloudellisesti heikossa asemassa.

Perheiden taloudellinen epävarmuus ja nuorten naisten heikko työmarkkina-asema pätkätöineen ovat pakottaneet perheitä siirtämään lasten hankintaa tai luopumaan toiveista saada enemmän lapsia. Hallituksen kaavailut korottaa vain ensimmäisen lapsen lapsilisää lisäävät kielteisiä perhepoliittisia signaaleja aikana, jolloin syntyvyyttä pitäisi perhepoliittisinkin keinoin pyrkiä lisäämään.

Lapsilisillä tasataan lapsiperheiden suurempia kuluja verrattuna lapsettomiin perheisiin. Lapsilisiä ei ole sidottu indeksiin toisin kuin merkittävä osa muista sosiaalietuuksista. Tämän vuoksi niiden reaaliarvo laskee koko ajan. Jotta lapsilisät todella korvaisivat perheille lapsista aiheutuvia kustannuksia, lapsilisät pitäisi ostovoiman turvaamiseksi sitoa elinkustannusindeksiin.

Eduskunta on 4.10.2002 käsitelleessään valtioneuvoston selontekoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista hyväksynyt tätä asiaa koskevan ponnen yksimielisesti.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

lapsilisälain 21 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lapsilisälain (796/1992) 21 § seuraavasti:

21 §

Lapsilisän indeksitarkistus

Lapsilisän 7 §:ssä säädettyjä määriä tarkistetaan siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

_______________

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2003

 • Sari Sarkomaa /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Maija Perho /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Veijo Puhjo /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Petri Salo /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Jari Vilén /kok
 • Päivi Räsänen /kd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jaakko Laakso /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Tuija Brax /vihr
 • Mikko Immonen /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Lyly Rajala /kd
 • Sari Essayah /kd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Leena Rauhala /kd

​​​​