LAKIALOITE 28/2012 vp

LA 28/2012 vp - Pauli Kiuru /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki rikoslain 25 luvun muuttamisesta

Eduskunnalle

Rikoslaissa (39/1889) on kriminalisoitu sekä lapsen omavaltainen huostaanotto (25 luvun 5 §) että lapsikaappaus (25 luvun 5 a §). Kummankaan mainitun lainkohdan tunnusmerkistö ei kuitenkaan ulotu sellaiseen tilanteeseen, jossa huoltaja tietoisesti, tahallisesti ja toistuvasti estää vahvistetun tapaamisoikeussopimuksen toteutumisen.

Laki turvaa lapselle oikeuden tavata molempia vanhempiaan huolimatta siitä, kumman luona hän vakituisesti asuu. Tapaamisoikeutta voidaan pitää myös vanhemman perustavanlaatuisena oikeutena, vaikkakin ensisijaisena huomion kohteena on lapselle edullinen järjestely.

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuspäätöksen täytäntöönpanosta määrätään erillisessä täytäntöönpanolaissa. Sopimus tapaamisoikeudesta voidaan vahvistaa lapsen asuinkunnan sosiaalilautakunnassa tai tuomioistuimessa. Molemmat ovat täytäntöönpanokelpoisia. Täytäntöönpanoa haetaan käräjäoikeudelta.

Huolto- ja tapaamisoikeuspäätöksen täytäntöönpanolaki korostaa täytäntöönpanosovittelun ensisijaisuutta suhteessa lain pakkokeinoihin. Käytettävissä olevia pakkokeinoja ovat uhkasakko ja nouto, jotka ulosottomies toteuttaa käräjäoikeuden määräyksellä. Uhkasakko ei kuitenkaan riitä varmistamaan tapaamisoikeuksien jatkuvaa toteutumista ollessaan vain uhka maksuvelvoitteesta. Myöskään lapsen noutamista ei voida pitää toimivana sanktiona tapaamisia vaikeuttavalle vanhemmalle. Sitä käytetään vain äärimmäisissä tilanteissa, eikä sen voida katsoa olevan edullinen menettely lapsen ja vanhemman myönteisten välien säilymisen turvaamiseksi.

Tapaamisoikeuden tahallista estämistä voidaan verrata lapsen omavaltaiseen huostaanottoon, joka on kriminalisoitu rikoslain 25 luvun 5 §:ssä. Molemmissa on kyse vanhemman tai huoltajan omavaltaisesta lapsen oikeuksien ja vahvistetun sopimuksen pidättämisestä. Jo kriminalisoidulla lapsen omavaltaisella huostaanotolla tarkoitetaan tilannetta, jossa lapsen vanhempi tai muu läheinen henkilö ottaa lapsen omavaltaisesti huostaan siltä, jonka huostassa lapsi on. Tapaamisoikeuden tahallisessa estämisessä on vastaavasti tarkoitus kriminalisoida tilanne, jossa huoltaja ilman perusteltuja ja näytettyjä syitä ei suostu luovuttamaan lasta toiselle huoltajalle vahvistetun tapaamisoikeussopimuksen mukaisesti. Tällä lisäyksellä ja kriminalisointiperusteella rikoslain 25 luku kattaisi myös sellaiset tilanteet, jotka se aiemmin jätti huomiotta. Samalla sekä vanhempien että lapsen oikeudet tapaamisoikeustilanteessa paranisivat.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rikoslain 25 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään rikoslain (39/1889) 25 lukuun uusi 5 b § seuraavasti:

25 luku

Vapauteen kohdistuvista rikoksista

5 b §

Tapaamisoikeuden tahallinen estäminen

Jos kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen vanhempi tai henkilö, jolle huoltajuus on määrätty, estää tahallisesti ja toistuvasti vahvistetun tapaamisoikeussopimuksen toteuttamisen, on hänet tuomittava lapsen tapaamisoikeuden toteutumisen tahallisesta estämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

_______________

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2012

 • Pauli Kiuru /kok
 • Jukka Kopra /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Kari Tolvanen /kok
 • Heikki Autto /kok
 • Eero Suutari /kok
 • Kalle Jokinen /kok
 • Juho Eerola /ps
 • Peter Östman /kd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Timo Heinonen /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Janne Sankelo /kok
 • Pauliina Viitamies /sd
 • James Hirvisaari /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Mika Niikko /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Osmo Kokko /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Ari Torniainen /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Kaj Turunen /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Jari Lindström /ps
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Markku Rossi /kesk
 • Ritva Elomaa /ps
 • Erkki Virtanen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Timo Soini /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Pertti Salolainen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Sofia Vikman /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Arto Satonen /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Petteri Orpo /kok
 • Mats Nylund /r
 • Markku Eestilä /kok
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Johanna Jurva /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Eeva Maria Maijala /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Sirpa Paatero /sd
 • Timo Kalli /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Mikael Jungner /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Pertti Virtanen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Mika Kari /sd
 • Arja Juvonen /ps
 • Kimmo Sasi /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Pentti Kettunen /ps
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Raimo Piirainen /sd
 • Pia Kauma /kok
 • Juha Väätäinen /ps
 • Sari Palm /kd
 • Jyrki Yrttiaho /vr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Eila Tiainen /vas
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Laila Koskela /ps
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Antti Lindtman /sd
 • Hanna Tainio /sd
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Maria Lohela /ps
 • Jani Toivola /vihr
 • Olli Immonen /ps
 • Lasse Männistö /kok
 • Thomas Blomqvist /r
 • Ilkka Kantola /sd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Katja Taimela /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Markus Lohi /kesk
 • Tuula Peltonen /sd

​​​​