LAKIALOITE 31/2010 vp

LA 31/2010 vp - Pentti Oinonen /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Laki kotihoidon tuen, peruspäivärahan ja vanhempainrahan tason yhtenäistämisestä

Eduskunnalle

Kotihoidon tuki on tällä hetkellä 314,28 euroa/kk, peruspäiväraha on 512,60 euroa/kk ja minimiäitiyspäiväraha (vanhempainraha) 528,96 euroa/kk. Nämä kolme tukea tulisi yhtenäistää siten, että kotihoidon tuki, peruspäiväraha ja minimiäitiyspäiväraha ovat samalla tasolla eli reilut 500 euroa kuukaudessa.

Nykyisin monet kotona olevat vanhemmat ilmoittautuvat työttömiksi, koska kotihoidon tuki on oleellisesti pienempi kuin työttömyysaikainen peruspäiväraha. Tukien yhtenäistäminen reiluun 500 euroon vaikuttaisi myös positiivisesti erityisesti suurten kaupunkien päivähoitopaikkapulaan, sillä tällöin yhä useampi vanhempi hoitaisi lastaan kotona.

Tukien yhtenäistäminen saman suuruiseksi helpottaisi erityisesti työttömien vanhempien asemaa, koska se parantaisi heidän toimeentuloaan ja vähentäisi tarvetta turvautua muihin sosiaalitukimuotoihin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kotihoidon tuen, peruspäivärahan ja vanhempainrahan tason yhtenäistämisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain soveltamisala

Tämä laki yhtenäistää kotihoidon tuen, peruspäivärahan ja vanhempainrahan suuruuden saman tasoiseksi reiluun 500 euroon.

2 §

Tuen saajat

Tukien yhtenäistäminen koskee niitä vanhempia, jotka hoitavat lapsiaan kotona ja joilla ei ole vakinaisia palkkatuloja.

3 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 pävänä joulukuuta 2010

_______________

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2010

  • Pentti Oinonen /ps

​​​​