LAKIALOITE 33/2014 vp

LA 33/2014 vp - Arja Juvonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lain vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987) 13 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus voi asettaa vammaisneuvoston, jonka tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) 11 §:n 1 momentin mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvosto on tärkeä toimija ja asiantuntija vammaisuuteen liittyvissä asioissa. Lain vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 13 §:n 2 momentin mukaan vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla riittävä edustus vammaisneuvostossa. Vammaisneuvoston laajapohjainen ja asiantunteva jäsenistö mahdollistaa vammaisten henkilöiden äänen kuulumisen, ja se tuottaa tärkeää ja tarpeellista tietoa erilaisten päätösten, suunnitelmien ja ohjelmien vaikutuksista vammaisten henkilöiden elämään ja suoriutumiseen. Vammaisneuvoston puuttuminen vähentää vammaisten oikeusturvaa ja heikentää kokonaisvaltaisen vammaispoliittisen keskustelun syntymistä kuntatasolla.

Kunnallisen vammaisneuvoston perustaminen ei ole kunnille tämän hetkisen lainsäädännön mukaan pakollinen tehtävä, vaikka kunnallinen tai alueellinen vammaisneuvosto on asiantuntijaelin vammaisen ihmisen elämää koskevissa asioissa paikallistasolla. Nykyinen voimassaoleva lainsäädäntö asettaa vammaiset ja vanhukset eriarvoiseen asemaan, sillä vanhusneuvosto on lain mukaan kunnissa pakollinen. Vammaisneuvoston perustamisesta kunnallisesti tai alueellisesti tulisi säätää lailla, kuten tehtiin myös vanhusneuvoston kohdalla vuoden 2014 alussa voimaan astuneessa laissa laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista.

Vammaisneuvostojen säätäminen lailla turvaisi vammaisneuvostojen aseman ja toimintamahdollisuuden myös kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa, jonka valmistelu on Suomessa juuri käynnissä. Kuntarakenteen muutokset saattavat tuoda uusia haasteita myös vammaisneuvostojen toimintaan, joten vammaisneuvostojen olemassaolon turvaaminen lainsäädännöllä olisi perusteltua. Sen myötä vammaisneuvostot ja vanhusneuvostot tulisivat myös yhdenvertaisiksi keskenään.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) 13 §:n 1 momentti seuraavasti:

13 §

Vammaisneuvosto

Kunnan on asetettava vammaisneuvosto, jonka tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2014

 • Arja Juvonen /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Juha Väätäinen /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Timo Soini /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Jyrki Yrttiaho /vr
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Timo Kalli /kesk
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Timo Heinonen /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jari Myllykoski /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Pertti Salolainen /kok
 • Kari Tolvanen /kok
 • Pertti Virtanen /ps
 • Jukka Kärnä /sd
 • James Hirvisaari /m11
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Juho Eerola /ps
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Pauli Kiuru /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Osmo Kokko /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Markku Eestilä /kok
 • Satu Haapanen /vihr
 • Mikael Jungner /sd
 • Peter Östman /kd
 • Leena Harkimo /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Eero Suutari /kok
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Matti Saarinen /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Jukka Kopra /kok
 • Heikki Autto /kok
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Eila Tiainen /vas
 • Markku Rossi /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Tom Packalén /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Mikko Savola /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Anu Urpalainen /kok
 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Kristiina Salonen /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Silvia Modig /vas
 • Stefan Wallin /r
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Annika Saarikko /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

​​​​