LAKIALOITE 34/2014 vp

LA 34/2014 vp - Merja Kuusisto /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki ajokorttilain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Nykyinen ajokortin saamisen vähimmäisikäraja ajokorttiluokkien C, CE, D1 ja D1E osalta on 21 ikävuotta. Tämänhetkinen ajokortin saamisen vähimmäisikäraja edellä mainittuihin ajokorttiluokkiin toimii epätarkoituksenmukaisena esteenä nuorten työllisyyden edistämisessä sekä alalle hakeutumisessa. Usein alalle hakeutuva sukupolvi on ollut jo kiinteästi mukana kuljetusalan liiketoiminnassa, mikä on luonut hyvät edellytykset alalla toimimiseen.

Tällä uudistuksella on tarkoitus edistää nuorten työllisyyttä mahdollistamalla alalle sijoittuminen nykyistä aiemmin. Tällä hetkellä moni nuori valitsee 18 ja 21 ikävuoden välillä toisen ammatin toiveena varhaisempi työllistyminen. Uudistuksen myötä myös nykyiset kuljetusalan yrittäjät voivat jäädä varmemmin eläkkeelle, kun on tiedossa, että seuraava sukupolvi tulee jatkamaan tehtäviä.

Aloitteessa ehdotetaan muutettaviksi ajokorttilain 2 luvun 5 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohdat siten, että jatkossa ajokorttiluokkien C, CE, D1 ja D1E ajokortin saamisen vähimmäisikä on nykyisen 21 ikävuoden sijaan 19 vuotta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

ajokorttilain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ajokorttilain (386/2011) 5 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohta, sellaisena kuin niistä on 7 kohta laissa 1081/2012, seuraavasti:

5 §

Ikävaatimukset

Vähimmäisikä ajokortin saamiseksi on:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7) C- ja CE-luokassa 19 vuotta;

8) D1- ja D1E-luokassa 19 vuotta;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2014

 • Merja Kuusisto /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Eero Lehti /kok
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Markku Eestilä /kok
 • Mikael Jungner /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vr
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Antti Kaikkonen /kesk

​​​​