LAKIALOITE 41/2011 vp

LA 41/2011 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Kataisen hallitus esittää ensi vuodelle pääomaverokannan korottamista ja yhteisöverokannan alentamista. Yhteisöverokantaa sovelletaan kuitenkin vain osaan suomalaisista yrittäjistä eli osakeyhtiöihin. Toiminimenä, avoimena yhtiönä tai kommandiittiyhtiönä toimiviin yrittäjiin ja maatalousyrittäjiin kohdistuu vain pääomaverotuksen korottaminen.

Tästä johtuen tuhansien suomalaisten ja suomalaisia työllistävien yrittäjien verotus kiristyy tilanteessa, jossa tarvitsemme kannusteita riskinottoon ja uusien työpaikkojen synnyttämiseen.

On selvää, että mikäli osakeyhtiön verokantaa alennetaan, myös muissa yritysmuodoissa harjoitetun toiminnan verotusta tulee alentaa samaan tahtiin osakeyhtiöiden kanssa.

Ellei verotuksen tasapuolisesta kehittämisestä huolehdita, ajaa kiristys pienyrittäjät muuttamaan toimintaansa osakeyhtiöksi. Tämä lisää vain byrokratiaa ilman todellisia yrittäjiä edesauttavia hyötyjä.

Elinkeinon- ja maataloudenharjoittajien pääomatulo-osuuden verotus sekä puun myyjän verotus kiristyy noin 7,1 prosenttia ja tietyissä tilanteissa jopa vielä enemmän ilman, että nämä saavat hyödykseen yhteisöveroasteen kevennystä.

Verotuksen kiristyminen voidaan estää säätämällä elinkeinotoiminnan ja maatalouden pääomatulo-osuus, metsätalouden pääomatulo sekä yhtymän osakkaan tulo-osuuden pääomatulo-osuus 90-prosenttisesti veronalaiseksi.

Järjestely on vastaava kuin julkisesti noteeratun yhtiön osingossa: julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadusta osingosta luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle 70 prosenttia on veronalaista pääomatuloa.

Muutoksen tulee astua voimaan yhteisöverokannan laskun tavoin vuoden 2012 alusta lukien.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään tuloverolain (1535/1992) 124 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 533/1998, 716/2004, 1218/2006 ja 1365/2009, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti:

124 §

Veron määräytyminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos verovelvollisen verotettavaan pääomatuloon sisältyy jaettavan yritystulon pääomatulo-osuutta, verotusyhtymän osakkaan tulo-osuuden pääomatulo-osuutta, elinkeinoyhtymän osakkaan tulo-osuuden pääomatulo-osuutta ja metsätalouden puhdasta pääomatuloa, näistä tuloista maksettava pääomatulon tulovero lasketaan siten, että 90 prosenttia katsotaan verotettavaksi pääomatuloksi ja 10 prosenttia verovapaaksi tuloksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2011

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk

​​​​