LAKIALOITE 42/2007 vp

LA 42/2007 vp - Päivi Lipponen /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 57 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan, että tuloverolain (1535/1992) 57 §:ään lisätään uusi 3 momentti, jonka perusteella yksityishenkilö saa vähentää verotuksessa lahjoituksen, joka on tehty suomalaisen taiteen, kulttuurin, järjestötoiminnan, kehitysyhteistyön tai sosiaalipalvelujen hyväksi. Rahalahjoituksen tulee olla vähintään 20 euroa ja enintään 5 000 euroa ollakseen vähennyskelpoinen, ja sen saajan tulee olla vakiintunut suomalainen alalla toimiva järjestö. Vähennys tehtäisiin verosta.

PERUSTELUT

Vuonna 2017 vietetään Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa. 100 vuotta sitten rakennettiin maassamme suurella innostuksella kansallista identiteettiä ja itsenäisen kansallisvaltion tunnusmerkkejä. Suomalaisen kansallisvaltion vahvuudeksi koettiin tuolloin oman kulttuurin luominen ja kansalaisten sivistyksen kohottaminen.

Suomessa on perinne kerätä talkoohengessä varoja yhteisten asioiden hyväksi. Kansalaisten vapaaehtoinen yhteistyö on tärkeä osa kansalaisyhteiskuntamme toimintaa. Suomalainen demokratia perustuu kansalaisyhteiskunnan toimintaan.

Lähestyvän juhlavuoden kunniaksi kansalaiset voisivat kantaa yhteiskuntavastuuta siten, että verotuksessa olisi oikeus vähentää lahjoitus, joka on tehty suomalaisen taiteen, kulttuurin, järjestötoiminnan, kehitysyhteistyön ja sosiaalipalvelujen hyväksi.

Määräaikaisen verovapauden avulla kansalaisia kannustettaisiin talkoisiin suomalaisen yhteiskunnan tulevan menestyksen hyväksi.

Aloitteessa lahjoituksille asetetaan ala- ja yläraja. Vähennys tehtäisiin verosta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 57 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 57 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 896/2001, väliaikaisesti uusi 3 momentti seuraavasti:

57 §

Lahjoitusvähennys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yksityishenkilö saa valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävällä tavalla vähentää verostaan rahalahjoituksensa itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta 2017 varten, mikäli lahjoitus on vähintään 20 euroa ja enintään 5 000 euroa, mikäli lahjoitus on tehty suomalaisen taiteen, kulttuurin, järjestötoiminnan, kehitysyhteistyön ja/tai sosiaalipalvelujen hyväksi ja mikäli lahjoitus on tehty sellaiselle suomalaiselle yhdistykselle, laitokselle tai säätiölle, jonka varsinaisena tarkoituksena on edellisten alojen tukeminen.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016.

_______________

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2007

  • Päivi Lipponen /sd