LAKIALOITE 42/2011 vp

LA 42/2011 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen

Eduskunnalle

Keskusta esittää arvonlisäveron nostamista muiden kuin alennettujen kantojen osalta kahdella prosenttiyksiköllä. Tässä aloitteessa ehdotetaan sähkön veron alentamista siten, ettei arvonlisäveron nostosta aiheudu hinnankorotusta.

Pidämme kuitenkin tärkeänä, että tämä veronkiristys ei koske jokaiselle välttämättömiä tarpeita, kuten ruokaa, lääkkeitä, liikkumista ja lämpöä. Siksi esitämme tässä aloitteessa sähkön ja nestemäisten polttoaineiden valmisteveron keventämistä arvonlisäveron 2 prosenttiyksikön kiristämistä vastaavalla määrällä.

Tämä lakialoite on tarkoitettu käsiteltäväksi yhdessä hallituksen esityksen HE 53/2011 vp kanssa. Keskusta ei hyväksy Kataisen hallituksen esitystä, jolla kiristetään moottoribensiinin ja dieselöljyn verotusta, eikä myöskään hallituksen esitystä turpeen verotuksen kiristämisestä eikä esitystä maatalouden energiaverojen palautuksen leikkaamisesta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki

nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) liite, sellaisena kuin se on laissa 1399/2010, seuraavasti:

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Liite

VEROTAULUKKO
Tuote Tuoteryhmä Energiasisältövero Hiilidioksidivero Huoltovarmuusmaksu Yhteensä
Moottoribensiini snt/l 10 50,34 11,66 0,68 62,68
Pienmoottoribensiini /snt/l 11 30,35 11,66 0,68 42,68
Bioetanoli snt/l 20 33,04 7,65 0,68 41,35
Bioetanoli R snt/l 21 33,04 3,83 0,68 37,53
Bioetanoli T snt/l 22 33,04 0,00 0,68 33,70
MTBE snt/l 23 40,89 9,48 0,68 51,04
MTBE R snt/l 24 40,89 8,43 0,68 49,99
MTBE T snt/l 25 40,89 7,39 0,68 48,95
TAME snt/l 26 44,04 10,21 0,68 54,91
TAME R snt/l 27 44,04 9,29 0,68 53,99
TAME T snt/l 28 44,04 8,37 0,68 53,07
ETBE snt/l 29 42,47 9,84 0,68 52,98
ETBE R snt/l 30 42,47 8,02 0,68 51,16
ETBE T snt/l 31 42,47 6,20 0,68 49,34
TAEE snt/l 32 45,62 10,57 0,68 56,85
TAEE R snt/l 33 45,62 9,04 0,68 55,32
TAEE T snt/l 34 45,62 7,51 0,68 53,79
Biobensiini snt/l 38 50,34 11,66 0,68 62,66
Biobensiini R snt/l 39 50,34 5,83 0,68 56,83
Biobensiini T snt/l 40 50,34 0,00 0,68 51,00
Dieselöljy snt/l 50 30,69 13,25 0,35 44,29
Dieselöljy para snt/l 51 23,99 12,51 0,35 36,84
Biodieselöljy snt/l 52 28,13 12,14 0,35 40,61
Biodieselöljy R snt/l 53 28,13 6,07 0,35 34,54
Biodieselöljy T snt/l 54 28,13 0,00 0,35 28,47
Biodieselöljy P snt/l 55 23,99 12,51 0,35 36,84
Biodieselöljy P R snt/l 56 23,99 6,26 0,35 30,59
Biodieselöljy P T snt/l 57 23,99 0,00 0,35 24,33
Kevyt polttoöljy snt/l 60 10,35 8,00 0,35 18,69
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l 61 7,70 8,00 0,35 16,04
Biopolttoöljy snt/l 62 7,70 8,00 0,35 16,04
Biopolttoöljy R snt/l 63 7,70 4,00 0,35 12,04
Biopolttoöljy T snt/l 64 7,70 0,00 0,35 8,04
Raskas polttoöljy snt/kg 71 8,79 9,72 0,28 18,78
Lentopetroli snt/l 81 54,74 12,74 0,35 67,81
Lentobensiini snt/l 91 49,86 11,30 0,68 61,82
Metanoli snt/l 100 25,17 5,83 0,68 31,67
Metanoli R snt/l 101 25,17 2,92 0,68 28,76
Metanoli T snt/l 102 25,17 0,00 0,68 25,84

_______________

2.

Laki

sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) liite sellaisena kuin se on laissa 1400/2010, seuraavasti:

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Liite

VEROTAULUKKO 1
Tuote Tuoteryhmä Energiasisältövero Hiilidioksidivero Huoltovarmuusmaksu Yhteensä
Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t 1 54,54 72,37 1,18 128,09
Maakaasu euroa/MWh 2 7,70Maakaasun energiasisältövero on 3,00 euroa/MWh 1.1.2011—31.12.2012 ja 5,50 euroa/MWh 1.1.2013—31.12.2014. 5,94 0,084 13,724
VEROTAULUKKO 2
Tuote Tuoteryhmä Energiavero Huoltovarmuusmaksu Yhteensä
Sähkö snt/kWh
— veroluokka I 1 1,689 0,013 1,702
— veroluokka II 2 0,689 0,013 0,602
Mäntyöljy snt/kg 3 18,79 0 18,79
Polttoturve euroa /MWh 4 3,90Polttoturpeen vero on 1,90 euroa/MWh 1.1.2011—31.12.2012 ja 2,90 euroa/MWh 1.1.2013—31.12.2014. 0 3,90

_______________

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2011

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk