LAKIALOITE 44/2009 vp

LA 44/2009 vp - Paula Sihto /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lakialoitteessa esitetään, että vähittäiskaupat sekä parturi- ja kampaamoliikkeet menisivät juhannus- ja jouluaattona kiinni kello 12.

Jouluaattona julistetaan joulurauha kello 12. Se tarkoittaa, että ihmiset saavat hiljentyä ja rauhoittua joulun viettoon. Kaupan alalla työskenteleviä tämä ei kuitenkaan koske, koska kaupat saavat nykyisen lainsäädännön mukaan olla auki kello 13:een asti. Kaupan ovien sulkeminen aiemmin antaisi myös asiakkaille selvän viestin siitä, että joulurauha alkaa. Se katkaisisi kiireisen elämänrytmin edes hetkeksi ja toisi mahdollisuuden antaa aikaa läheisille ja perheelle.

Nykyisessä laissa on myös toinen ongelma. Jos jouluaatto sattuu olemaan sunnuntai, jolloin kaupat saavat avata ovensa vasta kello 12, sallittu aukioloaika on vain tunnin. Sekä asiakkaille että kauppiaille syntyy tulkintaongelmia, pidetäänkö kauppa auki vai ei. Jos kaupat laitetaan jouluaattona kiinni jo kello 12, myös sunnuntain aukiolosäädöksistä johtuvat tulkintaongelmat poistuvat.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista 28 päivänä joulukuuta 2000 annetun lain (1297/2000) 2 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §

Juhlapäivien aukioloajat

Ammattimaista vähittäiskauppaa sekä parturi- ja kampaamoliikettä ei saa harjoittaa kirkollisena juhlapäivänä, vapunpäivänä, äitienpäivänä, isänpäivänä eikä itsenäisyyspäivänä eikä kello 18:n jälkeen uudenvuodenaattona ja vapun aattona eikä kello 12:n jälkeen jouluaattona ja juhannusaattona.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

_______________

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2009

  • Paula Sihto /kesk