LAKIALOITE 44/2013 vp

LA 44/2013 vp - Lasse Männistö /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan muutettavaksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloista säädetyn lain 2 § siten, että ammattimaista vähittäiskauppaa tai parturi- ja kampaamoliikettä saa harjoittaa loppiaisena, helatorstaina ja helluntaina lain 1 §:n 2 momentissa säädetyn sunnuntaiaukiolon mukaisesti, jottei kauppojen aukioloon näinä päivinä tarvita turhaan resursseja vievää poikkeuslupakäytäntöä.

PERUSTELUT

Tällä hetkellä kauppojen aukiolo loppiaisena, helatorstaina ja helluntaina on mahdollista ainoastaan aluehallintovirastolta haettavalla poikkeusluvalla. Poikkeuslupaprosessi on turhaa byrokratiaa ja syö kaupoilta jo ennestään niukkoja resursseja. Luvan saamisen epävarmuus on myös hyvin ongelmallista varsinkin matkailuvetoisen kaupankäynnin kohdalla, sillä ennakkomarkkinoinnilla on keskeinen vaikutus asiakkaiden määrään.

Suomeen saapuvista matkailijoista venäläiset ovat selvästi suurin ryhmä. Venäläisten matkailijoiden määrä on kasvanut viimeisten vuosien aikana selvästi. Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n Rajatutkimuksesta selviää, että vuonna 2012 Venäjältä tehtiin Suomeen 4,8 miljoonaa matkaa. Selvimmin venäläisten kasvava matkailu näkyy Itä-Suomen keskuksissa, kuten Lappeenrannassa ja Imatralla. Venäläisten matkailijoiden matkoista suurin osa ajoittuu talvikaudelle.

Venäläisellä matkailulla on suuret taloudelliset vaikutukset Suomelle. Vuonna 2012 venäläiset käyttivät Suomessa lähes 1,2 miljardia euroa. Suurin osa venäläisistä matkailijoista kertookin matkansa syyksi ostosmatkailun. Vuonna 2012 yli 77 % venäläisistä matkailijoista kertoi matkansa syyksi ostosmatkailun. Toinen venäläismatkailun tyypillinen piirre on matkojen lyhyt kesto. Jopa 66 % venäläisistä matkailijoista viipyi Suomessa vain yhden päivän.

Edellä mainittujen lukujen valossa onkin täysin selvää, että venäläisen matkailun tuomat eurot ja työllisyysvaikutus ovat merkittävät. Matkailusta saatavien hyötyjen esteenä on kuitenkin tällä hetkellä kauppojen aukioloa rajoittavat säädökset. Purkamalla vapaata aukioloa rajoittavia säädöksiä ja poistamalla erityislupabyrokratiaa kauppojen vapaan aukiolon tieltä voimme vaikuttaa suoraan venäläismatkailijoiden suosimien ostospäivien määrään ja tätä kautta lisätä Venäjältä Suomeen suuntautuvaa matkailua.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain (945/2009) 2 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §

Juhlapäivien aukioloajat

Ammattimaista vähittäiskauppaa tai parturi- ja kampaamoliikettä ei saa harjoittaa kirkollisena juhlapäivänä, vapunpäivänä, äitienpäivänä, isänpäivänä eikä itsenäisyyspäivänä eikä kello 18:n jälkeen uudenvuodenaattona ja vapun aattona eikä kello 12:n jälkeen jouluaattona ja juhannusaattona. Edellä mainittu ei kuitenkaan koske loppiaista, helatorstaita ja helluntaita, jolloin ammattimaista vähittäiskauppaa tai parturi- ja kampaamoliikettä saa harjoittaa 1 §:n 2 momentissa säädetyn sunnuntaiaukiolon mukaisesti.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2013

 • Lasse Männistö /kok
 • Heikki Autto /kok
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Timo Heinonen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Jukka Kopra /kok
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Kari Tolvanen /kok
 • Pauli Kiuru /kok
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Markku Eestilä /kok
 • Eero Suutari /kok
 • Kalle Jokinen /kok
 • Mikael Jungner /sd

​​​​