LAKIALOITE 49/2012 vp

LA 49/2012 vp - Suna Kymäläinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaan erityisäitiysrahaa maksetaan ajalta, jonka vakuutettu on työtehtäviinsä tai työoloihinsa liittyvän vaaratekijän vuoksi estynyt tekemästä työtään.

Tällä hetkellä laki oikeuttaa erityisäitiysrahan myöntämisen tapauksissa, joissa työhön liittyy kemiallinen aine, säteily, tarttuva tauti taikka muu vastaava seikka, joka vaarantaa odottavan tai sikiön terveyden edellä mainituissa tilanteissa.

Päivittäin Suomessa työskentelee erityisesti naisvaltaisilla aloilla ihmisiä, jotka joutuvat työssään satunnaisen tai jopa jatkuvan väkivallan kohteeksi heistä itsestään riippumattomista syistä. Esimerkiksi vaikeasti kehitysvammaisten ihmisten hoitokeskuksissa hoivatyön ammattilaisiin kohdistuu tavanomaista korkeampi fyysisen väkivallan uhka. Kyseisissä laitoksissa arki pyritään pitämään mahdollisimman tasaisena ja rauhallisena sekä potentiaalisesti väkivaltaiset tilanteet ennakoimaan etukäteen, mutta silti päivittäin tulee yllättäviäkin tilanteita, joissa asiakas pitää rauhoittaa kiinni pitämällä. Jotta tilanne saataisiin pidettyä mahdollisimman turvallisena kaikille, tarvitaan rauhoittamistilanteisiin kerrallaan jopa 3—5 ihmistä, ja silti kiinnipitäjään saattaa kohdistua potilaan toimesta lyöntejä tai potkuja. Kiinnipitotilanteiden lisäksi asiakkaat saattavat kohdistaa yllättävää aggressiivista käytöstä potkujen ja lyöntien muodossa myös yksittäiseen hoitajaan.

Vastaavia esimerkkejä löytyy myös muun muassa mielenterveysyksiköiden puolelta. Väkivaltaan johtavat tilanteet ovat usein niin yllättäviä, että mahdollisuutta tilanteesta vetäytymiseen ajoissa ei ole. Usein yksiköt ovat myös niin pieniä, että työnantajalla ei ole mahdollisuutta ohjata raskaana olevaa tehtäviin, joissa tätä uhkaa ei olisi. Voimassa olevan lääketieteellisen tiedon mukaan erityisesti raskausviikon 24 jälkeen kova suoraan kohtuun kohdistuva isku voi aiheuttaa pysyviä vaurioita niin istukkaan kuin sikiöönkin. Tästä syystä hallituksen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin, jotta tavanomaista korkeamman väkivallan uhan alla työskentelevillä naisilla on mahdollisuus sikiön ja oman terveytensä suojelemiseksi saada erityisäitiysrahaa silloin, kun työnantajalla ei ole osoittaa vastaavia muita tehtäviä, joissa väkivallan uhka on suljettu pois.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sairausvakuutuslain 9 luvun 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 4 §:n 1 mometti seuraavasti:

9 luku

Vanhempainpäivärahat

4 §

Erityisäitiysraha

Raskaana olevalla vakuutetulla, joka on ansiotyössä tai omassa työssä lukuun ottamatta omassa kotitaloudessa tehtävää työtä, on oikeus erityisäitiysrahaan, jos hänen työtehtäviinsä tai työoloihinsa liittyvä kemiallinen aine, säteily tai tarttuva tauti taikka tavanomaista korkeampi väkivallan uhka tai muu vastaava seikka vaarantaa hänen tai sikiön terveyden. Valtioneuvoston asetuksella säädetään, milloin vakuutetun työtehtävien tai työpaikan olosuhteiden voidaan arvioida vaarantavan vakuutetun tai sikiön terveyden edellä mainituissa tilanteissa, sekä siitä, mitä selvityksiä vakuutetun on esitettävä haettaessa erityisäitiysrahaa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20.

_______________

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2012

 • Suna Kymäläinen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Antti Lindtman /sd
 • Kristiina Salonen /sd
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Kari Tolvanen /kok
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Ari Torniainen /kesk
 • Kaj Turunen /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Jani Toivola /vihr
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Osmo Kokko /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Jukka Kopra /kok
 • Eila Tiainen /vas
 • Raimo Piirainen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Jukka Kärnä /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Riitta Myller /sd
 • Hanna Tainio /sd
 • Mikael Jungner /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Silvia Modig /vas
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Jyrki Yrttiaho /vr
 • Jari Myllykoski /vas
 • Matti Saarinen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Jouni Backman /sd
 • Jari Lindström /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Peter Östman /kd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Pirkko Mattila /ps
 • Ilkka Kantola /sd
 • Ritva Elomaa /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Markku Rossi /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Astrid Thors /r
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Mika Kari /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Ari Jalonen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Satu Haapanen /vihr
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Anne Louhelainen /ps
 • Anna Kontula /vas
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Markus Lohi /kesk
 • Sari Palm /kd
 • Maria Tolppanen /ps
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Mika Niikko /ps
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Erkki Virtanen /vas
 • Annika Saarikko /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Pauli Kiuru /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Kalle Jokinen /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Mikko Savola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Kari Uotila /vas