LAKIALOITE 51/2008 vp

LA 51/2008 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Seurakunnat edustavat suomalaista paikallishallintoa jo keskiajalta lähtien. Tämän rinnalla kunnallinen itsehallinto on suhteellisen nuorta, vaikka sekin ulottuu 1800-luvun loppupuoliskolta alkavaksi. Kuntarakenteen muutokset ovat koskettaneet evankelisluterilaisia seurakuntia siten, että kuntia vastaavat seurakunnat ovat joko liittyneet täydelliseen tai osittaiseen yhteistalouteen tai sulautuneet yhdeksi seurakunnaksi. Syyksi on esitetty se, että saman kuntayksikön alueella voidaan kantaa vain yhtä samansuuruista kirkollisveroprosentin mukaista kirkollisveroa. Nyt on tulossa runsaastikin kuntaliitoksia, jotka uhkaavat viedä itsenäisyyden monilta seurakunnilta. Näillä on itsenäisinä kirkkoherrakuntina vankka sijansa itse kirkon perusrakenteena.

Monilla seurakunnilla, joita kuntaliitoksen myötä uhkaa itsenäisyyden menetys, on vuosisatainen perinne ja historia sekä elävä ja toiminnallinen paikallisseurakuntaidentiteetti. Samoin paikallisseurakuntien palvelutoiminnot ovat lähipalveluina seurakuntalaisten hyvin tavoitettavissa. Olisi kaikin tavoin toivottavaa, että seurakunnat voisivat halutessaan jatkaa toimintaansa itsenäisinä kirkkoherrakuntina kuntaliitoksista riippumatta. Nyt veronkantoon liittyvä ongelma on poistettavissa aikamme tietotekniikkaa käyttäen, eikä täten luulisi olevan veroteknisistä syistä perusteita liittää toisiinsa itsenäisiä seurakuntia. Seurakuntien toiminnassa itsenäisyys on perusta, jolle on hyvä luoda tulevaisuutta paikallisella tasolla, vaikka kunnallisella sektorilla tapahtuisikin liitoksia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 25 päivänä helmikuuta 1966 evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain (106/1966) 13 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1248/2001, uusi 2 momentti seuraavasti:

13 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos saman kunnan alueella on kaksi tai useampia kirkkoherrakuntia, nämä voivat päättää kirkollisverostaan kussakin seurakunnassa päätettävällä tavalla.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä lokakuuta 2008.

_______________

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2008

  • Lauri Oinonen /kesk