LAKIALOITE 52/2001 vp

LA 52/2001 vp - Tuija Nurmi /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki asevelvolliselle muulta kuin vakinaisen väen palvelusajalta suoritettavasta palkkauksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Reservin kertausharjoitukseen kutsuttu asevelvollinen saa reserviläispalkkaa, joka on verollista. Palkkaa maksetaan seuraavasti: upseerit ja erikoisupseerit 296 mk/pv, aliupseerit 284 mk/pv ja miehistö 274 mk/pv. Tämän lisäksi he saavat verotonta päivärahaa, ns. tupakkarahaa, 19,50 mk/pv.

Vuonna 1999 Puolustusvoimat maksoi reserviläispalkkoja noin 8,4 miljoonaa markkaa. Vuositasolla reserviläispalkkaan kuluva summa riippuu kertausharjoitusvuorokausien määrästä. Tavoitteena on kouluttaa vuosittain 35 000 reserviläistä. Vuonna 2000 on toteutunut 20 000 reserviläisen kouluttaminen, ja ennuste vuodelle 2001 on 30 000 reserviläistä.

Reserviläispalkan tulee olla verotonta tuloa jo maanpuolustustahdon ylläpitämiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

asevelvolliselle muulta kuin vakinaisen väen palvelusajalta suoritettavasta palkkauksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään asevelvolliselle muulta kuin vakinaisen väen palvelusajalta suoritettavasta palkkauksesta 29 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (294/1953) 2 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Reserviläispalkka on verotonta tuloa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Hesingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Tuija Nurmi /kok
  • Irja Tulonen /kok
  • Sakari Smeds /skl
  • Aulis Ranta-Muotio /kesk
  • Tero Rönni /sd