LAKIALOITE 53/2009 vp

LA 53/2009 vp - Pertti Hemmilä /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Laki oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

"Nekalan kaksoissurmasta jaettiin tiistaina iltapäivällä tuomiot Tampereen käräjäoikeudessa. Markku Laitinen ja Toni Välimaa tuomittiin kahdesta murhasta elinkautisiin vankeusrangaistuksiin. Teemu Lappalainen ja Juha Olkkola tuomittiin taposta ja törkeästä pahoinpitelystä kumpikin seitsemän vuoden ja kuuden kuukauden vankeusrangaistuksiin. Syytetyt esiintyivät oikeudessa nykytyylin mukaisesti huput päässä ja kasvot peitettyinä." Tämän kaltaisia otsikoita, uutisia ja kuvia on ollut julkisuudessa yhä enemmän. Vakavistakin rikoksista syytettynä olevat henkilöt esiintyvät oikeuden istunnoissa kasvot peitettyinä tai muuten naamioituneina. Tällaisesta käyttäytymisestä on tullut runsaasti palautetta kansalaisilta, ja siitä on käyty keskustelua erilaisilla mielipidepalstoilla. Suomalaisista valtaosa haluaisi kieltää syytetyn naamioitumisen oikeussalissa.

Median kautta kansalaisille välittyy kuvaa rikoksentekijöistä, jotka oikeussalissa puolittain makaavat pöydällä kasvojaan käsien alla piilotellen tai ovat naamioituneet kasvot peittävillä vaatteilla. Tuomioistuimen kunnioituksesta ei näy jälkeäkään myöskään niiden asianajajien käytöksessä, jotka parhaansa mukaan avustavat syytettyjä pitämään kasvonsa peitettyinä. Oikeudenkäyntien uutisointia seuraaville voi näistä uutiskuvista jäädä valheellinen käsitys siitä, että oikeuden edessä voi tavallaan pysyä piilossa tarvitsematta kohdata tekoaan ja uhrejaan tai heidän omaisiaan silmästä silmään. Tuomioistuinkäsittelyn rikoksia ennalta ehkäisevä vaikutus mitätöityy, kun oikeussalissa ei vaadita syytetyltä myös kasvot paljastavaa ja asiallista esiintymistä.

Oikeudenkäynteihin liittyy nykyisin entistä enemmän julkisuutta kaikkien medioiden välityksellä. Julkisuuden henkilöiden esiintyminen oikeussalissa on saanut paljon huomiota mediassa. Myös raakojen henkirikosten käsittelyjä oikeudessa on seurattu tiiviisti televisiossa ja lehdistössä sekä myös internetissä. Oikeudenkäyntien runsas julkisuus voi kuitenkin olla haitallista asian käsittelylle, ja se myös heikentää kansalaisten oikeuslaitoksen kunnioittamista.

Uutiskuvat oikeudenkäynneistä osoittavat, että oikeuden puheenjohtaja tarvitsee järjestyksen valvonnan tueksi nykyistä seikkaperäisempää sääntelyä siitä, mikä on asianmukaista käytöstä oikeussalissa. Oikeudenkäymiskaareen on tarpeen lisätä säännökset siitä, ettei kasvojen peittely tai vaatteiden avulla naamioituminen ole oikeussalissa sallittua. Tämä on tarpeen oikeuslaitoksen ja oikeudenkäyntien kunnioituksen turvaamiseksi sekä kansalaisten oikeudentajun takaamiseksi.

Mikäli syytetyn henkilöllisyys on tarpeen pitää salassa, on asianmukaista rajata median oikeuksia kuvaamiseen siten, että minkäänlaista kuvaamista oikeussalissa ei sallita. Näin vältymme uutiskuvilta, joissa syytetty esiintyy oikeussalissa asiattomasti pukeutuneena tai asiattomasti käyttäytyen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 244/2006, sekä

lisätään 14 luvun 6 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 244/2006, uusi 2 momentti seuraavasti:

14 luku

Asian käsittelystä oikeudessa

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asianosaisten ei ole sallittua esiintyä oikeussalissa kasvot peitettyinä tai naamioituneena.

7 §

Sitä, joka häiritsee käsittelyä, esiintyy oikeussalissa kasvot peitettynä tai naamioituneena tai ei tottele oikeutta tai sen puheenjohtajaa taikka muutoin loukkaa tuomioistuimen arvoa tai joka oikeudessa tai oikeuteen annetussa kirjoituksessa käyttää loukkaavaa taikka epäkunnioittavaa puhe- tai kirjoitustapaa, saa oikeus omasta aloitteestaan heti rangaista sakolla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2009

  • Pertti Hemmilä /kok