LAKIALOITE 55/2013 vp

LA 55/2013 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki väliaikaisesta pankkiverosta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnalle

Aloitteessa ehdotetaan, että väliaikaisesta pankkiverosta annettu laki kumotaan, koska pankkivero on vähentänyt valtion kokonaisverotuloja.

Kataisen hallituksen käyttöönottama pankkivero on oivallinen esimerkki Kataisen hallituksen epäonnistuneesta veropolitiikasta. Ensinnäkin veron tuotto on jäämässä pienemmäksi kuin mitä veron kustannukset ovat, kun huomioidaan yhteisöveromenetykset. Keskusta ei lähtökohtaisesti kannata sellaisia veroja, jotka eivät edes lisää vaan pikemminkin vähentävät verotuottoa.

Vero kohdistuu täydellä painollaan pienille pankeille, kun sen sijaan isot pohjoismaiset finanssikonsernit ovat voineet hyödyntää eri maiden erilaisen veropohjan jättämät aukot ja minimoida verorasituksen.

Pankkiveron maksajaksi päätyvät joko välillisesti tai jopa suoraan kohdennettuna tavalliset suomalaiset yritykset ja kotitaloudet. Veron tuottoa ei myöskään edes käytetty mahdollisiin tuleviin pankkikriiseihin varautumiseen, vaan se kului valtion syömämenojen katteeksi.

Keskustan arvion mukaan pankkiveron lakkauttamisella olisi saatavissa noin 50 miljoonan euron lisäys kokonaisverotuloihin. Ensinnäkin pankkiveron lakkauttaminen toisi takaisin Suomen yhteisöverotuksen piiriin merkittävän määrän pankkitoimintaa. Tämä yksin nostaisi verotulokertymän pankkiverosta saatavaa tuottoa korkeammaksi. Toisekseen pankkiveron poistaminen parantaisi yritysten ja kotitalouksien taloudellista aktiivisuutta ja edistäisi investointipäätösten tekemistä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

väliaikaisesta pankkiverosta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan väliaikaisesta pankkiverosta annettu laki 986/2012.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

_______________

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2013

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk