LAKIALOITE 58/2002 vp

LA 58/2002 vp - Toimi Kankaanniemi /kd 

Tarkistettu versio 2.1

Laki vaalilain 107 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Voimassa olevan vaalilain 107 §:n mukaan eduskuntavaalien vaalipäivä on maaliskuun kolmas sunnuntai. Tämä ajankohta merkitsee sitä, että pääosassa Suomea vaali osuu talviaikaan. Ehdokkaat joutuvat tekemään vaalityön aivan eteläisintä rannikkoseutua lukuun ottamatta ja erityisesti maan keski-, itä- ja pohjoisosissa lumisissa ja jäisissä oloissa pääasiassa helmikuussa ja maaliskuun alkupuolella. Mainituilla alueilla vaalipiirit ovat pinta-alaltaan laajoja ja etäisyydet näin ollen pitkiä. Tuolloin vielä illatkin ovat melko pimeitä. Liikkuminen on vaarallista. Suuri osa vaalikampanjasta käydään nykyisin siten, että ehdokkaat tapaavat ihmisiä ulkona toreilla ja kävelykaduilla. Helmikuussa ja maaliskuun alkupuolella on lähes poikkeuksetta kylmät ilmat, mikä tekee tärkeän vaalityömuodon, kansalaisten ja ehdokkaiden välisen aidon kohtaamisen, epämiellyttäväksi ja usein estää sen kokonaan.

Kansanedustajain vaalien toimittaminen tulisi siirtää muutama viikko myöhäisemmäksi eli huhtikuun toiseen sunnuntaihin tai jos silloin on pääsiäissunnuntai, sitä seuraavaan sunnuntaihin. Näin vaaleja edeltävä aika olisi huomattavasti lämpimämpää, valoisampaa ja liikenneolot keväiset ja keskitalvea turvallisemmat.

Vaalipäivän siirtämisestä myöhäisemmäksi tuskin olisi mitään erityistä haittaa. Muutos vähentäisi vaaleja edeltävän vuodenvaihteen eduskuntatyön ruuhkautumista. Vaalien jälkeiset hallitusneuvottelut voitaisiin käydä huhtikuun lopun ja toukokuun alun aikana. Uusi hallitus pääsisi työhönsä ennen kesää ja ehtisi valmistella seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen riittävän hyvin. Taloudellisesti muutos hyödyttäisi ehdokkaita, koska vaalityöhön liittyvät ajot tapahtuisivat koko maassa nykyistä huomattavasti suuremmalta osin turvallisella kesäkelillä. Valtiolle ei lisäkustannuksia aiheutuisi. Muutos tulisi saattaa voimaan siten, että se koskisi jo vuoden 2003 kansanedustajain vaaleja.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

vaalilain 107 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 2 päivänä lokakuuta 1998 annetun vaalilain (714/1998) 107 §:n 1 momentti seuraavasti:

107 §

Vaalipäivä

Eduskuntavaalien vaalipäivä on huhtikuun toinen sunnuntai tai jos silloin on pääsiäissunnuntai, seuraava sunnuntai (vaalitoimitus).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2002.

_______________

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2002

  • Toimi Kankaanniemi /kd

​​​​