LAKIALOITE 6/2008 vp

LA 6/2008 vp - Tuija Nurmi /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille, työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaville asiakkaille. Sen tarkoitus on parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan ja elämänhallintakykyään. Siten se estää myös heidän syrjäytymistään. Näin he saavat myös kosketuksen työelämään, vaikkakin lyhytaikaisesti, sillä tulevaisuudessa useilta ammattialoilta jää eläkkeelle enemmän väkeä kuin työvoimaa on saatavana. Jo nyt on monilla aloilla työvoimapula.

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 189/2001 6 §:ssä sanotaan mm. seuraavaa:

"Kuntouttavan työtoiminnan järjestää kunta. Se voi järjestää kuntouttavan työtoiminnan itse, tekemällä kirjallisen sopimuksen sen järjestämisestä toisen kunnan tai kuntayhtymän taikka rekisteröidyn säätiön, valtion viraston tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdistyksen kautta. Kunnan tulee antaa tieto asiasta työvoimatoimistolle kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä tekemästään sopimuksesta.

Kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä.

Kunta vastaa riippumatta kuntouttavan työtoiminnan järjestämistavasta siitä, että toiminta järjestetään tämän lain mukaisesti ja aktiivisuunnitelmassa määritetyllä tavalla."

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuntouttavasta työtoiminnasta 2 päivänä maaliskuuta 2001 annetun lain (189/2001) 6 §:n 2 momentti seuraavasti:

6 §

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan hankkia myös yrityksiltä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2008

 • Tuija Nurmi /kok
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Timo Soini /ps
 • Päivi Lipponen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Håkan Nordman /r
 • Toimi Kankaanniemi /kd

​​​​