LAKIALOITE 66/2009 vp

LA 66/2009 vp - Tuija Nurmi /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 57 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Vaalirahoituksen luotettavuuden ja avoimuuden lisäämiseksi esitän, että kaikki taloudellinen tuki, jota myönnetään puolueelle tai yksityiselle ehdokkaalle kunnallis-, seutu-, eduskunta-, Euroopan parlamentin ja tasavallan presidentin vaaleissa, tulee olla antajalle verovähennyskelpoista. Rahoittavina tahoina voivat olla yritykset, yhteisöt tai yksityiset henkilöt. Vastaanotettu tuki on verovapaata saajalle euromäärästä riippumatta.

Rahoituksen ollessa veroilmoituksessa ilmoitettavaa se on läpinäkyvää. Verottajan toimiessa valvojana ei tarvita erillistä vaalirahoitusvalvojaa tai valvontajärjestelmiä. Näin säästetään kustannuksia ja lisätään vaalirahoituksen luotettavuutta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 57 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 57 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1141/2007, uusi 3 momentti seuraavasti:

57 §

Lahjoitusvähennys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kaikki taloudellinen tuki, jota myönnetään puolueelle tai yksityiselle ehdokkaalle kunnallis-, seutu-, eduskunta-, Euroopan parlamentin ja tasavallan presidentin vaaleissa, tulee olla antajalle verovähennyskelpoista. Rahoittavina tahoina voivat olla yritykset, yhteisöt tai henkilöt. Vastaanotettu tuki on verovapaata saajalle euromäärästä riippumatta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

_______________

Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2009

  • Tuija Nurmi /kok

​​​​