LAKIALOITE 67/2009 vp

LA 67/2009 vp - Leena Rauhala /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään, että arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta annetun lain (785/2008) voimaantulosäännöstä muutetaan siten, että laki tulee voimaan 1.7.2010.

PERUSTELUT

Elintarvikkeiden arvonlisäveron alennus 17 prosentista 12 prosenttiin on hyväksytty tulemaan voimaan lokakuun alusta. Uudistus on hyvä ja sosiaalisesti oikeudenmukainen. Hallituksen päätettyä arvonlisäverokantojen muutoksesta 1. heinäkuuta 2010 lukien siten, että elintarvikkeiden arvonlisäverokanta nostetaan 12 prosentista 13 prosenttiin, on aiheutumassa kuluttajien ja kauppojen kannalta poukkoilevaa politiikkaa. Kuluttajien hintaseuranta hankaloituu, ja kaupoille aiheutuvasta moninkertaisesta hinnoittelusta aiheutuu merkittäviä kustannuksia.

Kristillisdemokraatit esittävät, että elintarvikkeiden arvonlisäveromuutos tulee voimaan vasta 1. heinäkuuta siten, että verokanta toteutetaan heti yhtenäisesti ravintolaruoan kanssa 13 prosenttina.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta 5 päivänä joulukuuta 2008 annetun lain (785/2008) voimaantulosäännöksen 1 momentti seuraavasti:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2009

  • Leena Rauhala /kd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Sari Palm /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd