LAKIALOITE 67/2010 vp

LA 67/2010 vp - Anne Kalmari /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki viestintämarkkinalain 128 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Kuluvana kesänä riehuneet Asta-, Veera-, Lahja- ja Sylvi-myrskyt tekivät huomattavaa tuhoa erityisesti Keski- ja Itä-Suomen sekä Pirkanmaan alueilla. Sähköt olivat poikki tuhansilta talouksilta. Suureksi ongelmaksi muodostui puhelimien toimimattomuus, kun matkapuhelinten tukiasemat lakkasivat toimimasta. Tukiasemien tehonsyötön varmistaminen ei ole riittävällä tasolla, koska muodostui alueita, joissa puhelinliikenne oli poikki jopa useita vuorokausia. Oli mahdotonta soittaa apua, kun edes hätäpuhelut eivät välittyneet.

Viestintäviraston määräyksen (54/2008) mukaan tukiasemilta vaaditaan haja-asutusalueilla vain kolmen tunnin akkuvaraukset. Tukiasemille ei ole vaadittu liitäntää siirrettävän varavoiman käyttöä varten.

Lankapuhelinverkosta ollaan luopumassa ja langattoman verkon kautta saatavat telepalvelut ovat jäämässä ainoaksi palveluksi maaseudulla. Toimiva puhelinyhteys on kansalaisen perusoikeus. Myös poikkeuksellisten sääolosuhteiden aikana kansalaisten turvallisuudesta on huolehdittava. Viiveet avun saamisessa voivat johtaa pahimmillaan vakaviin henkilö- ja omaisuusvahinkoihin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

viestintämarkkinalain 128 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan viestintämarkkinalain (393/2003) 128 §:n 1 momentin 11 kohta ja

lisätään 128 §:n 1 momenttiin uusi 13 kohta seuraavasti:

128 §

Viestintäverkon ja viestintäpalvelun laatuvaatimukset

Yleiset viestintäverkot ja viestintäpalvelut sekä niihin liitettävät viestintäverkot ja viestintäpalvelut on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11) pääsy hätäpalveluihin on turvattu myös verkon häiriötilanteissa luotettavasti;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13) tehonsyötön varmistamiseksi kaikissa viestintäverkon tärkeysluokissa, joissa ei ole kiinteää varavoimalaitosta tai varavoimansyöttömahdollisuutta sekä sopimusjärjestelmää ulkopuolisen varavoimantoimittajan kanssa, tulee akuston minimivarmistusaika pidentää 12 tuntiin.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2010

 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Timo Juurikkala /vihr
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Esko Ahonen /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Eero Lehti /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Veijo Puhjo /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Harri Jaskari /kok
 • Risto Autio /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Pentti Oinonen /ps
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Timo Heinonen /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Pia Viitanen /sd
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sari Palm /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Juha Mieto /kesk
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Kalle Jokinen /kok
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Reijo Kallio /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Sirpa Paatero /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Leena Harkimo /kok
 • Heli Järvinen /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • Marko Asell /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Sanna Perkiö /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Päivi Lipponen /sd

​​​​