LAKIALOITE 68/2009 vp

LA 68/2009 vp - Tarja Tallqvist /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Eduskunnalle

Tämä lakialoite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 134/2009 vp.

Aloitteessa ehdotetaan tupakkaverosta annetun lain liitteenä olevaa verotaulukkoa muutettavaksi siten, että savukkeiden vero tulee olemaan 20 euroa 1 000:ta kappaletta kohti hallituksen esittämän 17,50 euron 1 000:ta kappaletta kohti sijaan.

Suomalaisista miehistä tupakoi päivittäin 24 % ja naisista 14 %. Vaikka suomalaiset tupakoivat eurooppalaisittain kohtuullisesti, tupakointi on edelleen suurin ehkäistävissä oleva terveysriski. Tupakoinnin terveysvaikutukset ovat tuhoisat, sillä se laskee keski-ikää lähes kymmenellä vuodella. Elinikäisistä tupakoitsijoista tupakka tappaa joka toisen. Joka kolmas syöpäsairaus aiheutuu tupakasta. Joka viidennessä sydänperäisessä kuolemassa tupakka on tärkein riskitekijä. 400 000 suomalaista sairastaa keuhkoahtaumatautia, jonka hoidon kokonaiskustannukset yltävät vuosittain 0,8 miljardiin euroon. Taudin ehkäisy olisi yksinkertaista — olla tupakoimatta.

Tupakan hinnan on todettu vaikuttavan erittäin merkittävästi tupakkatuotteiden kulutukseen. Hinnalla on kolme kertaa suurempi vaikutus kulutuksen määrään nuorten kuin vanhempien tupakoitsijoiden kohdalla. Vaikka suomalaisten nuorten tupakointi on vähentynyt, edelleen lähes joka kolmas 18-vuotiaista käyttää päivittäin tupakkatuotteita. Myönteisen kehityksen jatkamiseksi on savukkeiden verotusta perusteltua korottaa enemmän kuin hallitus esittää.

Tämä aloite on osa kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tupakkaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1470/1994) liite, sellaisena kuin se on laissa 748/2008, seuraavasti:

VEROTAULUKKO
Tuote Tuoteryhmä Euroa/yksikkö Prosenttia vähittäismyyntihinnasta
Savukkeet 1 20,00/1 000 kpl 52,0
Sikarit ja pikkusikarit 2 - 25,0
Piippu- ja savuketupakka 3 8,50/kg 48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 4 10,00/kg 52,0
Savukepaperi 5 - 60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6 - 60,0

(1—3 kappale kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2009

  • Tarja Tallqvist /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Sari Palm /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd