LAKIALOITE 71/2013 vp

LA 71/2013 vp - Sinuhe Wallinheimo /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Suomalainen sanomalehdistö on parhaillaan historiansa suurimman muutoksen edessä. Teknologian kehittyessä ja suomalaisten mediankäyttötottumusten muuttuessa yhä enemmän digi- ja verkkovetoisiksi monet perinteisetkin sanomalehdet ovat joutuneet alenevien levikkien ja ilmestymiskertojen kierteeseen.

Murroksen vaikutukset näkyvät erityisesti media-alan taloudessa ja työllisyydessä. Suurimpien kotimaisten mediatalojen lehtiliiketoiminnan tulos supistui kesäkuusta 2012 kesäkuuhun 2013 yhteensä 110 prosenttia. Vastaavasti työpaikkoja kustannus- ja painoalalla on menetetty viimeisten kahden vuoden aikana noin 1 500.

Digitaalisen murroksen edetessä tämän kehityksen voi olettaa edelleen jatkuvan myös tulevaisuudessa. Luvassa on lisää irtisanomisia ja jopa mediatalojen konkursseja. Vaarassa on myös suomalaisen demokratian perustan eli monipuolisen ja moniarvoisen median tulevaisuus.

Lainsäädännön on elettävä ajassa. Digi- ja paperilehtien arvonlisäverokantojen yhdenmukaistaminen paperilehtien 10 %:n tasolle antaisi vielä kehittymässä oleville digipalveluille tarpeellisen piristysruiskeen ja edistäisi uudenlaisten toimintamallien kehittymistä. Tällä hetkellä digilehtien alv-kanta on 24 %.

Asia on herättänyt keskustelua myös Euroopan unionin puolella ja on komission harkinnassa. Nykytilanne huomioiden onkin perusteltua katsoa, että Suomen on otettava asiassa reipas ote asian edistämiseksi ja varauduttava tähän myös lainsäädännön osalta. Tätä ajatusta tukevat toisaalta myös unionin arvonlisäverodirektiivin säännökset, joiden pohjalta toisiaan korvaaviin kilpaileviin tuotteisiin ei tulisi soveltaa eri verokantoja.

Muutoksen suorat kustannusvaikutukset valtiontaloudelle ovat tällä hetkellä miljoonan euron luokkaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan arvonlisäverolain (1501/1993) 85 a §:n 1 momentin 8 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1202/2011, seuraavasti:

85 a §

Seuraavien palvelujen myynnistä sekä seuraavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhankinnasta, siirrosta varastointimenettelystä ja maahantuonnista suoritettava vero on 10 prosenttia veron perusteesta:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8) sanoma- ja aikakauslehdet vähintään kuukauden ajaksi tilattuina sähköisessä tai paperisessa muodossa;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

_______________

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2013

 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Janne Sankelo /kok
 • Markku Eestilä /kok
 • Eero Suutari /kok
 • Pauli Kiuru /kok
 • Sofia Vikman /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Timo Heinonen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Pia Kauma /kok
 • Kari Tolvanen /kok
 • Anu Urpalainen /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Eero Lehti /kok
 • Jari Lindström /ps
 • Juha Rehula /kesk
 • Kalle Jokinen /kok
 • Anne Kalmari /kesk
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Jyrki Yrttiaho /vr
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Markus Lohi /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Peter Östman /kd
 • Heikki Autto /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Lasse Männistö /kok
 • Jukka Kopra /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Merja Kuusisto /sd
 • Juho Eerola /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Hanna Tainio /sd
 • Anna Kontula /vas
 • Osmo Kokko /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Raimo Piirainen /sd
 • Kaj Turunen /ps
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Maria Tolppanen /ps
 • Outi Mäkelä /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Harri Jaskari /kok
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Timo Soini /ps
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Jörn Donner /r
 • Christina Gestrin /r
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Juha Sipilä /kesk
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Stefan Wallin /r
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Eila Tiainen /vas
 • Pietari Jääskeläinen /ps

​​​​