LAKIALOITE 82/2004 vp

LA 82/2004 vp - Rauno Kettunen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan, että viinitilayritykset saisivat myydä omissa myyntitiloissaan tilalla valmistettuja mietoja alkoholijuomia, kuten väkeviä viinejä ja liköörejä, jotka sisältävät enintään 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia.

PERUSTELUT

Suomessa on 48 viinitilayritystä, joilla on oma viinimyymälä. Viinitilojen myynti oli vuonna 2002 yhteensä 352 000 litraa, josta viinimyymälät myivät 250 000 litraa. Viinitilojen kokonaistuotannosta vientiin menee alle 10 %. Suomalaisten tilaviinien osuus on noin 0,5 % kaikista Suomessa myydyistä viineistä. Tislattujen alkoholijuomien (viina ja liköörit) kokonaiskulutuksesta suomalaisten viinitilojen tuottamat väkevät alkoholijuomat ja liköörit edustavat yhteensä 0,1 %:a. Viinitilayrittäjyydellä olisi siis valtavasti mahdollisuuksia laajentua, luoda uusia työpaikkoja ja kehittää kotimaisia matkailupalveluja.

Viinitilat ovat ensisijaisesti matkailuyrityksiä, joiden sielu on hedelmä- ja marjapohjaisten alkoholijuomien valmistus. Valmistetut tuotteet ovat osa suomalaista perinnekulttuuria, josta muu juomateollisuus ei juuri ole kiinnostunut. Suomalaiset viinitilat käyttävät kotimaisia raaka-aineita ja työllistävät täten suomalaisia. Kyseessä olisi siis työllistämisen kannalta ja taloudellisesti merkittävä toiminta, jolla olisi myös kulttuurihistoriallista merkitystä. Suomalaisten marjaviinien tuotantomäärät eivät viime vuosina ole kasvaneet. Kasvua on haettu muista palveluista, mikä ei ole helppoa eikä aina mahdollistakaan. Vaikka tilojen määrä on lisääntynyt, niin kokonaistuotanto on pysynyt ennallaan. Viinitilat eivät siis voi hyvin.

Suomalaisen viinitilayrittäjyyden kehittymistä on hidastanut suomalainen erittäin tiukka ja tarkka säädöspohja. Nykyisin vain alle 13 tilavuusprosentin käymisteitse valmistettuja mietoja hedelmä- ja marjaviinejä voidaan myydä vähittäismyyntinä suoraan tilalta. Väkevämpien viinien ja liköörien myynti ei nykysäännösten mukaan ole sallittua. Alkoholiverotuksen keventyminen lisää alkoholijuomien kulutusta ja Euroopan unionin laajentuminen ulkomailta tuontia. Kotimaisten tilaviiniyritysten toimintaedellytysten kehittäminen on sen takia välttämätöntä. Tilaviiniyritysten vähittäismyymälöiden tuotevalikoimaan on saatava ottaa yrityksen itse valmistamat miedot alkoholijuomat — viinit, väkevät viinit ja liköörit.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

alkoholilain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun alkoholilain (1143/1994) 14 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 764/2002, seuraavasti:

14 §

Vähittäismyyntilupa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Miedon, enintään 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän alkoholijuoman vähittäismyyntiä saa alkoholiyhtiön lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön määräämin ehdoin lupaviranomaisen luvalla harjoittaa se, jolle on myönnetty lupa kyseisen tuotteen valmistamiseen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2004

 • Rauno Kettunen /kesk
 • Esko Ahonen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Markku Rossi /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Tony Halme /ps
 • Harry Wallin /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Pehr Löv /r
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Heli Paasio /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Matti Väistö /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Roger Jansson /r
 • Janina Andersson /vihr
 • Irina Krohn /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Eero Lankia /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Martti Korhonen /vas
 • Klaus Pentti /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Simo Rundgren /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Iivo Polvi /vas
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Arto Satonen /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Mikko Immonen /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Klaus Hellberg /sd