LAKIALOITE 82/2008 vp

LA 82/2008 vp - Sanna Lauslahti /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki kiinteistöverolain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Vakituisen asunnon kiinteistöverotus ei ota huomioon asukkaan veronmaksukykyä. Varsinkin kasvukeskusten alueilla kiinteistöjen verotusarvot ovat nousussa Verohallituksen päätösten mukaisesti kymmeniä prosentteja vuodessa. Useilla paikkakunnilla se merkitsee tuntuvaa korotusta asukkaiden kiinteistöverolaskuun.

Verotusarvon kohoamisen tuoma kiinteistöveron kasvu aiheuttaa tuntuvia lisämenoja kiinteistöjen omistajille. Asuinnoissaan kenties useita vuosikymmeniä asuneille vanhuksille, joista monet saavat pientä eläkettä, korotukset voivat suhteessa maksukykyyn aiheuttaa kohtuuttomia menoja. Myös joillekin velkaisille lapsiperheille korotusten vaikutukset voivat olla kohtuuttomia.

Tällä hetkellä kunnat saavat päättää vakituisen asunnon kiinteistöverosta välillä 0,22—0,50 prosenttia. Kiinteistöveron alarajojen alentaminen parantaisi kuntien itsenäistä päätösvaltaa ja lisäisi kuntien mahdollisuutta ottaa asukkaidensa veronmaksukyky huomioon.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kiinteistöverolain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun kiinteistöverolain (654/1992) 12 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1026/1999, seuraavasti:

12 §

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti

Kunnanvaltuusto määrää pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentiksi vähintään 0,10 ja enintään 0,50.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

_______________

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2008

 • Sanna Lauslahti /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Henna Virkkunen /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Petri Salo /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jari Larikka /kok
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Harri Jaskari /kok
 • Timo Heinonen /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Juha Hakola /kok
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Leena Rauhala /kd