LAKIALOITE 86/2003 vp

LA 86/2003 vp - Marjukka Karttunen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki lastensuojelulain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Mihin jälkikasvu sijoitetaan, jos perheen molemmat vanhemmat — tai perheen ainoa vanhempi — kuolevat ja yksi tai useampi alaikäinen lapsi jää orvoksi? Mikäli tällaisessa tapauksessa isovanhemmat tai muut sukulaiset haluavat ottaa lapset kasvatettavakseen, niin useimmiten lapsia ei heille anneta, vaan lapset sijoitetaan mieluummin sijais- tai lastenkotiin. Tilanne on siis sellainen, että orvoksi jäänyt lapsi on jo menettänyt vanhempansa ja tämän menetyksen lisäksi todennäköisesti menettää myös sisaruksensa, isovanhempansa ja muut sukulaiset.

Tällaisessa lapsen orvoksijäämistilanteessa on hyvin outoa, jos sukulaiset, esimerkiksi isovanhemmat laitetaan ikään kuin paitsioon. Jos tilanne on sellainen, että isovanhemmat ovat kunnossa, lasten sijoittaminen sijaisperheisiin kuulostaa suorastaan yhteiskunnan yliaktiivisuudelta ja lähisukulaisten aliarvioimiselta. Lainsäädäntöä onkin muutettava Ruotsin mallin mukaiseksi niin, että viranomaiset velvoitetaan aina ensisijaisesti selvittämään, voidaanko huostaan otetut tai orvoiksi jääneet lapset sijoittaa sukulaisten tai lapsille muutoin läheisten ihmisten luo. Laki on saatava voimaan mahdollisimman pian.

Kyseinen teema on mielenkiintoinen myös siitä näkökulmasta, että ihmisten toivotaan olevan nykyistä pitempään työelämässä. Tämän toivomuksen kanssa on ristiriidassa se, että usein samojen ihmisten oletetaan olevan kykenemättömiä esimerkiksi lastenlastensa huoltajiksi jo yli 60-vuotiaina.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

lastensuojelulain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 5 päivänä elokuuta 1983 annetun lastensuojelulain (683/1983) 16 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

16 §

Velvollisuus huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Viranomaisten on aina ensisijaisesti selvitettävä, voidaanko huostaan otetut tai orvoiksi jääneet lapset sijoittaa sukulaisten tai lapsille muutoin läheisten ihmisten luo niin, että sisaruksia ei lähtökohtaisesti eroteta toisistaan. Mikäli tarvetta ilmenee, vasta tämän jälkeen aloitetaan sijaisperheiden kartoitus.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2003

 • Marjukka Karttunen /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Timo Seppälä /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Risto Kuisma /sd
 • Lyly Rajala /kd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Ahti Vielma /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Pehr Löv /r
 • Paula Risikko /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Hannu Takkula /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Petri Salo /kok
 • Eva Biaudet /r
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Veijo Puhjo /vas
 • Jari Vilén /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Maija Perho /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok