LAKIALOITE 86/2008 vp

LA 86/2008 vp - Mikko Kuoppa /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 106 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Tässä aloitteessa ehdotetaan kunnallisverotuksen perusvähennyksen korottamista 1 480 eurosta 3 000 euroon vuoden 2009 verotuksesta alkaen. Tasoa tulisi tästä eteenpäin korottaa edelleen.

Hallituksen sinänsä mittavat veronkevennykset painottuvat suurituloisiin ei vain euromääräisesti vaan myös prosentuaalisesti. Kaiken lisäksi veronkevennyksistä eivät hyödy ne, jotka saavat äitiyden, työttömyyden tai muun syyn takia palkkatulon sijaan saatavaa etuutta. Nämä palkkatulon sijaan tulleet tulot ovat jo sinänsä pienempiä kuin niiden pohjana olleet palkkatulot. Kuitenkin etuustuloja verotetaan ankarammin kuin jos ne olisivat palkkatuloja.

Hallituksen veronkevennykset eivät hyödytä niitä, jotka saavat palkkatulon sijaan tulleita etuustuloja.

Vasemmistoliitto esittää oikeudenmukaisempaa tulonjakoa. Verotuksen osalta sen osatekijöinä ovat:

 • kaikkien alle 10 000 euron vuositulojen vapauttaminen verosta niin, että ensi vaiheessa kunnallisverotuksen perusvähennys nostetaan 1 480 eurosta 3 000 euroon
 • pääomatulojen verottaminen palkkatulojen tapaan
 • suurimpien tulojen verokevennyksen toteuttaminen maltillisempana
 • elintarvikkeiden arvonlisäveron alennuksen aientaminen
 • varallisuusveron käyttöönotto
 • energiayhtiöille yhteiskunnan päätösten perusteella kertyvän ylimääräisen voiton (ns. windfallvoitto) verottaminen.

Jotta korotettu vähennys ei tässä yhteydessä ulottuisi tarkoitettua suurempiin tuloihin, vähennyksen alenemaprosentti on nostettu 20 prosentista 30 prosenttiin.

Verotuksen muuttaminen on vain yksi puoli oikeudenmukaisuuden toteuttamisessa. Toinen puoli on etuuksien tason korottaminen. Vähimmäisturvan osalta vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ehdottaa perusturvan etuuksien yhtenäistämistä ja korottamista täyden kansaneläkkeen tasolle, mitä tasoa edelleen korotettaisiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 106 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 106 §, sellaisena kuin se on laissa 858/2005, seuraavasti:

106 §

Kunnallisverotuksen perusvähennys

Jos verovelvollisen luonnollisen henkilön puhdas ansiotulo edellä mainittujen vähennysten jälkeen ei ole 3 000 euron määrää suurempi, on siitä vähennettävä tämän tulon määrä. Jos puhtaan ansiotulon määrä mainittujen vähennysten jälkeen ylittää täyden perusvähennyksen määrän, vähennystä pienennetään 30 prosentilla yli menevän tulon määrästä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa.

_______________

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2008

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

​​​​