LAKIALOITE 87/2003 vp

LA 87/2003 vp - Arto Satonen /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Kuntien taloudelliset erot ovat viime vuosina kasvaneet ja monet kunnat joutuvat tekemään kipeitä päätöksiä resurssien kohdentamisesta. Joissakin kunnissa peruskoulun suuria opetusryhmäkokoja käytetään säästökeinoina. Kuntien heikon taloudenpidon maksajiksi ovat joutumassa peruskoulujen oppilaat.

Laissa säädetään, että opetusryhmät tulee muodostaa siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Ylisuuret ryhmät kuitenkin vaarantavat opetuksen tasa-arvon, eikä näin suurilla ryhmillä varmastikaan saavuteta opetussuunnitelman tavoitteita. Opetuksen tasa-arvoa turvattaisiin säätämällä opetusryhmille ehdoton maksimikoko.

Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille ryhmän maksimikoko on ehdotuksessani 25 oppilasta ja ylempien luokkien maksimikoko 30 oppilasta. Kyseessä ei ole siis suositus sopivaksi ryhmäkooksi, vaan ryhmän suurin sallittu koko.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1998 annetun perusopetuslain (628/1998) 30 §:n 2 momentti seuraavasti:

30 §

Oikeus saada opetusta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Opetusryhmät tulee muodostaa siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. 1—2 luokalla opetusryhmässä saa olla kutakin opettajaa kohden korkeintaan 25 oppilasta ja 3—9 luokalla 30 oppilasta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2004.

_______________

Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2003

  • Arto Satonen /kok