LAKIALOITE 89/2010 vp

LA 89/2010 vp - Sirpa Asko-Seljavaara /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki vesiliikennelain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Suomessa hukkuu vuosittain noin 150 henkeä, joista 50—60 hukkuu pudottuaan veneestä. Vuonna 2009 hukkuneista 25 oli pudonnut soutuveneestä tai jollasta.

Tällä hetkellä vesiliikennelaki ei edellytä pelastusliivien käyttöä alle viisimetrisissä moottori- ja puhjeveneissä. Tutkimusten mukaan 85 % veneilijöiden hukkumisista olisi voitu välttää pelastusliivejä käyttämällä.

Tämän vuoksi esitämme vesiliikennelain muuttamista niin, että sen 8 §:ään lisätään kaikkien veneiden pakolliseksi varusteeksi pelastus- tai veneilyliivit tai muita kelluntaan tarkoitettuja hyväksyttyjä pelastusvälineitä jokaiselle kulkuneuvosssa olijalle.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

vesiliikennelain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vesiliikennelain (463/1996) 8 §:n 1 momentti seuraavasti:

8 §

Vesikulkuneuvon rakenne, varusteet ja kunto

Vesikulkuneuvon on oltava rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen kaikilla niillä kulkuvesillä, joilla sitä käytetään. Kaikissa vesikulkuneuvoissa tulee olla pelastus- tai veneilyliivit tai muita kelluntaan tarkoitettuja hyväksyttyjä pelastusvälineitä jokaiselle kulkuneuvossa olijalle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2010

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Ulla Karvo /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ilkka Kantola /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Bjarne Kallis /kd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Juha Mieto /kesk
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Päivi Lipponen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Maarit Feldt-Ranta /sd