LAKIALOITE 9/2013 vp

LA 9/2013 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki työttömyysturvalain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Aloitteessa ehdotetaan, että työttömyysturvaetuuden sovittelussa otettaisiin käyttöön yleinen 300 euron suojaosa. Työtön voisi ansaita enintään 300 euroa sovittelujakson aikana ilman, että se vaikuttaisi työttömyysetuuden määrään. Tämä aktivoisi työttömiä, vähentäisi harmaata taloutta ja karsisi turhaa byrokratiaa.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan pelastuslaitoksen sivutoimisen henkilöstön taikka sopimuspalokunnan tai muun pelastusalalla toimivan yhteisön henkilöstön jäsenet voisivat ansaita pelastustoimeen osallistumisesta enintään 300 euroa sovittelujakson aikana ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuden määrään. Tästä on saatu hyviä kokemuksia. Tällä lakialoitteella edistettäisiin kaikkien työttömien mahdollisuutta tehdä jonkin verran työtä työttömyysetuuksia menettämättä.

Työttömyysturvassa oli vuoteen 1997 saakka suojaosa, mutta Lipposen I hallitus poisti sen. Suojaosan puuttuminen on aiheuttanut tilanteen, jossa työttömän ei kannata ottaa vastaan lyhytaikaisia työtehtäviä. Sovitellun työttömyysetuuden laskentatapa on sellainen, että pienikin lisätulo johtaa työttömyyspäivärahan pienentymiseen ja sen uudelleen määrittelemiseen. Päivärahan määrittely uudelleen usein viivästyttää päivärahan maksamista työttömälle.

Työn tekemisen tulisi aina olla kannattavaa. Lyhytaikainen työ saattaa parhaimmillaan johtaa työttömän työllistymiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työttömyysturvalain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 4 luvun 6 §, sellaisena kuin se on laissa 509/2011, seuraavasti:

4 luku

Soviteltu ja vähennetty työttömyysetuus

6 §

Suojaosa

Sovittelussa otettaan huomioon se osa, joka:

1) ylittää 300 euroa kuukauden sovittelujakson aikana;

2) ylittää 300 euroa käytettäessä 4 §:n 2 momentin mukaista laskennallista tuloa; tai

3) ylittää 279 euroa neljän peräkkäisen kalenteriviikon sovittelujakson aikana.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013 ja sitä sovelletaan 1.7.2013 tai sen jälkeen alkaviin sovittelujaksoihin.

_______________

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2013

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk

​​​​