LAKIALOITE 91/2001 vp

LA 91/2001 vp - Ismo Seivästö /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteen sisältönä on alentaa nykyistä elintarvikkeiden ja rehuaineiden arvonlisäveroa kolmella prosenttiyksiköllä nykyisestä 17 prosentista 14 prosenttiin.

PERUSTELUT

Elintarvikkeiden ja rehuaineiden arvonlisäveron alentamisella pyritään siihen, että veronalennus kohdistuisi tasaisesti kaikkiin väestöryhmiin. Uudistuksesta hyötyvät erityisesti lapsiperheet, joilla elintarvikkeiden kulutusosuus kaikista käytettävissä olevista tuloista on suurin.

Suomessa elintarvikkeiden verokanta on varsin korkea verrattuna moniin EU-maihin, ja verokannan alentaminen on sosiaalisesti oikeudenmukaisempi kuin esimerkiksi valtionveron alennukset. Uudistuksella halutaan myös tukea kotimaista elintarviketuotantoa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 85 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1265/1997, seuraavasti:

85 §

Seuraavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhankinnasta, siirrosta, varastointimenettelystä ja maahantuonnista suoritettava vero on 14 prosenttia veron perusteesta:

1) ruokatavara, juoma ja muu sellaisenaan ihmisen nautittavaksi tarkoitettu aine sekä niiden raaka-aine ja niitä valmistettaessa tai säilöttäessä käytettävä mauste, säilöntäaine, väri- ja muu lisäaine (elintarvike);

2) rehu ja rehuseos sekä niiden valmistuksessa käytettäväksi tarkoitettu raaka- ja lisäaine, eläinten ruokana käytettävät teollisuuden jäteaineet sekä rehukala (rehuaine).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

_______________

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2001

  • Ismo Seivästö /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Sakari Smeds /kd
  • Jouko Jääskeläinen /kd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Leea Hiltunen /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Marja-Leena Kemppainen /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd