LAKIALOITE 91/2010 vp

LA 91/2010 vp - Eero Heinäluoma /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 106 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Tässä aloitteessa ehdotetaan kunnallisverotuksen perusvähennyksen korottamista 2 220 eurosta 3 000 euroon vuoden 2011 alusta lähtien.

Kunnallisveron perusvähennyksen enimmäismäärä on tällä hetkellä 2 200 euroa, ja se tehdään muiden vähennysten jälkeen. Jos kunnallisverotuksessa verotettava tulo on muiden vähennysten jälkeen enemmän kuin 13 000 euroa, ei vähennystä myönnetä. Perusvähennyksen korottaminen 3 000 euroon nostaisi tulorajan 18 000 euroon. Perusvähennyksen kasvattaminen lisäisi vähennykseen oikeutettujen määrää. Ratkaisu keventäisi pienituloisten — kuten työttömien ja pienituloisten eläkeläisten — verotusta ja olisi sosiaalisesti oikeudenmukainen ratkaisu. Sosialidemokraatit esittävät parannuksia myös yleiseen ja eläkkeensaajien asumistukeen sekä työttömyysturvaan. Nämä toimet yhdessä perusvähennyksen tuntuvan nostamisen kanssa parantaisivat pienituloisten henkilöiden toimeentuloa selvästi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 106 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tuloverolain (1535/1992) 106 §, sellaisena kuin se on laissa 1251/2009, seuraavasti:

106 §

Kunnallisverotuksen perusvähennys

Jos verovelvollisen luonnollisen henkilön puhdas ansiotulo edellä mainittujen vähennysten jälkeen ei ole 3 000 euron määrää suurempi, on siitä vähennettävä tämän tulon määrä. Jos puhtaan ansiotulon määrä mainittujen vähennysten jälkeen ylittää täyden perusvähennyksen määrän, vähennystä pienennetään 20 prosentilla yli menevän tulon määrästä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

_______________

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2010

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Valto Koski /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Jacob Söderman /sd