LAKIALOITE 98/2014 vp

LA 98/2014 vp - Antti Kaikkonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Voimassa olevan lain mukaan neuvoa-antavaa kunnallista kansanäänestystä ei voida järjestää valtiollisten vaalien yhteydessä. Nykyinen lainsäädäntö vaikeuttaa oleellisesti kunnallisten neuvoa-antavien kansanäänestysten järjestämistä taloudellisella ja käytännöllisellä tavalla. Neuvoa-antavat kansanäänestykset on luotu täydentämään suomalaista lähidemokratiaa. Neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä kuntalaiset äänestävät pääsääntöisesti paikallisista, yksittäisistä asioista. Täten äänestyksen yhdistäminen valtiollisiin vaaleihin ei vaarantaisi valtakunnallisten äänestyksien asiallista toimittamista. Vaalien yhdistäminen lisäisi todennäköisesti äänestysaktiivisuutta myös valtakunnallisissa vaaleissa. Koska sekaannuksen tahi häiriön vaaraa ei ole, nykyinen äänestyksien yhdistämiset kieltävä lainsäädäntö ei ole ajanmukainen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain (656/1990) 2 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §

Kansanäänestys toimitetaan kunnanvaltuuston määräämänä sunnuntaina. Äänestystä ei kuitenkaan voida määrätä toimitettavaksi uudenvuodenaattona tai -päivänä, loppiaisena, ensimmäisenä pääsiäispäivänä, vappuaattona tai -päivänä, helluntaipäivänä, itsenäisyyspäivänä taikka jouluaattona tai ensimmäisenä tai toisena joulupäivänä. Äänestys voidaan määrätä toimitettavaksi kunnallisvaalien, valtiollisten vaalien tai valtiollisen kansanäänestyksen yhteydessä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2015.

_______________

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2014

 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Olli Immonen /ps
 • Maria Lohela /ps
 • James Hirvisaari /m11
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Markus Lohi /kesk
 • Mika Niikko /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Lasse Hautala /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Timo Heinonen /kok
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Simo Rundgren /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Ritva Elomaa /ps
 • Jari Leppä /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk

​​​​