Lakivaliokunta

PÖYTÄKIRJA 117/2006 vp

Tarkistettu

Tiistai 13.2.2007 kello 10.15 - 10.45

Läsnä

 • pj. Tuija Brax /vihr
 • vpj. Susanna Rahkonen /sd
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /kok
 • Timo Soini /ps 4—7 §
 • Astrid Thors /r

sihteeri

Risto Eerola, valiokuntaneuvos, joka laati pöytäkirjan

apul.siht.

Tuomo Antila, valiokuntaneuvos

1 §

 

Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä.

2 §

 

Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3 §

  E 164/2006 vp

Prümin sopimuksen tiettyjen määräysten tuomisesta osaksi EU:n lainsäädäntöä

Ilmoitettiin, että asia on lähetetty valiokunnalle mahdollisia toimenpiteitä varten.

Käsittely

Valiokunta hyväksyi seuraavan kannanoton:

Lakivaliokunta katsoo,

että ennen Saksan esittämän päätösehdotuksen hyväksymistä olisi aiheellista selvittää, näkevätkö jäsenvaltiot tarpeita Prümin sopimuksen nyt esillä olevien määräysten sisällölliseen muuttamiseen.

Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on päättynyt.

4 §

  U 70/2006 vp

ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (eurooppalaisesta valvontamääräyksestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisissä esitutkintamenettelyissä)

Käsittely

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen, asiakirja A 4 §.

Käytiin yleiskeskustelu.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä luonnos hyväksyttiin sellaisenaan.

Käsittely todettiin päättyneeksi.

Päätettiin yksimielisesti pitää tätä käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä.

Asia todettiin valiokunnassa loppuun käsitellyksi.

5 §

  E 159/2006 vp

yhteisöjen tuomioistuimen arviointiasiakirjasta kiireellisestä ennakkoratkaisumenettelystä

Käsittely

Merkittiin saapuneiksi kirjalliset lausunnot:

 • , ulkoasiainministeriö , asiakirja A 5 §
 • , oikeusministeriö , asiakirja B 5 §
 • , sisäasiainministeriö , asiakirja C 5 §.

Käytiin valmistava keskustelu.

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen, asiakirja D 5 §.

Käytiin yleiskeskustelu.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä luonnos hyväksyttiin sellaisenaan.

Käsittely todettiin päättyneeksi.

Päätettiin yksimielisesti pitää tätä käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä.

Asia todettiin valiokunnassa loppuun käsitellyksi.

6 §

  LAO 9/2006 vp

Rikosseuraamusalan hallinnon, talouden, ohjauksen ja valvonnan tila

Käsittely

Sihteeri esitteli luonnoksen lausumaksi, asiakirja A 6 §.

Todettiin, että valiokunnan kokouksissa 8. ja 9.2.2007 olivat kuultavina:

 • selvitysmies, pääjohtaja Jukka  Wuolijoki
 • ylijohtaja Jarmo  Littunen
 • pääjohtaja Esa Vesterbacka.

Todettiin asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Saamansa selvityksen perusteella lakivaliokunta toteaa seuraavan:

Lakivaliokunta on erityisesti kuluneella vaalikaudella useassa eri yhteydessä kiinnittänyt huomiota rikosseuraamusalan ja erityisesti Vankeinhoitolaitoksen tilaan ja toimintakykyyn (ks. esim. LaVL 15/2006 vp, LaVL 18/2005 vp, LaVL 18/2004 vp ja LaVL 7/2003 vp). Valiokunta on esittänyt huolestuneisuutensa Vankeinhoitolaitokselle osoitettujen voimavarojen riittävyydestä ja vaatinut, että erityisesti nopeasti nousseen vankiluvun mukanaan tuomiin ongelmiin on löydettävä myös pitkällä aikavälillä kestävät ratkaisut.Lakivaliokunnan mielestä rangaistusten täytäntöönpanoa on jatkuvasti kehitettävä osana johdonmukaista kriminaalipolitiikkaa. Viime vuoden lokakuun alussa tuli voimaan mittava vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa koskeva kokonaisuudistus. Siihen sisältyneet vankeuslaki ja tutkintavankeuslaki muodostavat lakivaliokunnan mielestä vankeinhoidon hyvän ja pitävän perustan. Valiokunta korostaa, että tämän uudistuksen tavoitteista on pidettävä kiinni myös tulevia toimenpiteitä suunniteltaessa. Valiokunnan mielestä tärkeää on esimerkiksi se, että jatkossakin mahdollisimman moni vanki pyritään saamaan mukaan erilaisiin vankilassa järjestettäviin toimintoihin.Valiokunta toteaa, että selvitysmies Wuolijoen raportti sisältää koosteen rikosseuraamusalan kehittämiseksi esitetyistä ehdotuksista sekä lisäksi eräitä uusia näkökohtia. Valiokunta pitää hyvänä mm. sitä, että raportissa kiinnitetään huomiota vankilakiinteistöjen pääomavuokrien määräytymis- ja budjetointitasoihin. Kyse on vakavasta Vankeinhoitolaitoksen taloutta rasittavasta ongelmasta, joka pitää nopeasti ratkaista.Lakivaliokunta pitää tärkeänä, että työtä rikosseuraamusalan ongelmien poistamiseksi jatketaan ja että nyt valmistuneeseen selvitykseen sisältyvät ehdotukset sopivalla tavalla nivotaan jo suunniteltuihin toimiin. Lakivaliokunta antaa täyden tukensa kaikille sellaisille oikeusministeriön toimenpiteille, joilla pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti pyritään kehittämään rangaistusten täytäntöönpanoa ja erityisesti vankeinhoitoa.

Päätettiin lähettää lausuma tiedoksi oikeusministeriölle.

Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on päättynyt.

7 §

 

Muut asiat

Muistutettiin valiokuntaa oikeustoimittajatapaamisesta tänään klo 17.00 alkaen.

Kokouksen päätteeksi nautittiin vaalikauden päättäjäiskahvit.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Risto Eerola
valiokuntaneuvos