Lakivaliokunta

PÖYTÄKIRJA 27/2012 vp

Tarkistettu

Keskiviikko 30.5.2012 kello 09.30 - 09.55

Läsnä

 • pj. Anne Holmlund /kok
 • jäs. James Hirvisaari /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Antti Lindtman /sd
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Arto Pirttilahti /kesk 1—4 §, 5 § osittain
 • Kristiina Salonen /sd
 • Jani Toivola /vihr
 • Kari Tolvanen /kok
 • Ari Torniainen /kesk
 • Kaj Turunen /ps 1 ja 2 §, 3 § osittain
 • Peter Östman /kd

sihteeri

Marja Tuokila, valiokuntaneuvos

1 §

 

Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä.

2 §

 

Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3 §

  U 65/2010 vp

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (uudelleen laadittu toisinto Bryssel I asetuksesta)

2. OM 18.05.2012

Käsittely

Valiokunnassa oli kuultavana:

 • lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen , oikeusministeriö , asiakirja A 3 §

Todettiin asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Käytiin valmistava keskustelu.

Valtioneuvoston kirjelmän ja saadun selvityksen perusteella päätettiin ilmoittaa suurelle valiokunnalle,

että valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan.

Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on päättynyt.

4 §

  U 50/2010 vp

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS kumoamisesta

2. OM 14.05.2012

Käsittely

Päätettiin, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin.

Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on päättynyt.

5 §

  HE 30/2012 vp

eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 1 ja 12 §:n muuttamisesta

Käsittely

Valiokunnassa oli kuultavana:

 • ylitarkastaja Satu-Maaria Natunen , oikeusministeriö , asiakirja A 5 §

Merkittiin saapuneeksi kirjallinen lausunto:

 • , valtiovarainministeriö , asiakirja B 5 §
 • , sisäasiainministeriö , asiakirja C 5 §
 • , Poliisihallitus , asiakirja D 5 §

Todettiin asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Käytiin valmistava keskustelu

Asian käsittely keskeytettiin.

6 §

 

Muut asiat

Merkittiin tiedoksi Euroopan parlamentin laatima selvitys Eurojustin tulevaisuudesta.

Keskusteltiin Vaasaan ti 4.—ke 5.9.2012 tehtävästä kesämatkasta.

7 §

 

Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 31.5.2012 klo 9.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marja Tuokila
valiokuntaneuvos

​​​​