LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN LAUSUNTO 9/2010 vp

LiVL 9/2010 vp - K 5/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä huhtikuuta 2010 lähettänyt hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2009 (K 5/2010 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan ja samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Jari Salokoski, valtiovarainministeriö

hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen, viestintäneuvos Ismo Kosonen, neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen, neuvotteleva virkamies Rainer Salonen ja erityisasiantuntija Tero Jokilehto, liikenne- ja viestintäministeriö

tekijänoikeusneuvos Viveca Still, opetus- ja kulttuuriministeriö

ylijohtaja Jukka Hirvelä, Liikennevirasto

apulaisjohtaja Merja Saari ja yksikön päällikkö Marja Lehtimäki, Viestintävirasto

kehityspäällikkö Maaria Toikka, Liikenteen turvallisuusvirasto

asiamies Timo Koskinen ja hallituksen työvaliokunnan varapuheenjohtaja Pasi Nieminen, Moottoriliikenteen Keskusjärjestö

varatoimitusjohtaja Hans Ahlström, Suomen Varustamot ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Liikenne- ja viestintävaliokunta on tässä lausunnossa käsitellyt toimialaansa kuuluvia, sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä kertomuksessa selostettuja eduskunnan lausumia.

Eduskunnan lausumat

Liikenne- ja viestintävaliokunta katsoo, että seuraava eduskunnan lausuman johdosta suoritettu, kertomuksessa selostettu toimenpide on riittävä tai lausuma on muutoin käynyt tarpeettomaksi:

 • Tekijänoikeuskysymykset

  HE 98/2006 vp (s. 1)

 • Huoltovarmuus

  Kauppa-aluskanta

  HE 14/1999 vp (s. 225)

 • Matkustajaluettelot

  HE 59/2004 vp (s. 226)

 • Ulkomaanliikenteessä toimivien varustamojen tukeminen

  Ahvenanmaan merenkulun tukeminen

  HE 72/2004 vp (s. 226—227)

 • Radiotoiminnan toimiluvat

  HE 82/2005 vp (s. 228)

 • Sähköinen asiointi

  HE 61/2006 vp (s. 229)

 • Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyky

  HE 115/2007 vp (s. 230) lausuman 1. kohta

Liikenne- ja viestintävaliokunta ei pidä seuraavia hallituksen kertomuksessa selostettuja toimenpiteitä riittävinä vaan katsoo, että alla olevat valiokunnan aloitteesta hyväksytyt eduskunnan lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee säilyttää hallituksen kertomuksessa:

 • Hintakatto

  HE 74/2004 vp (s. 227)

 • Ajokieltojärjestelmä

  HE 104/2004 vp (s. 227)

 • Postipalvelut

  HE 241/2004 vp (s. 228)

 • Liikennetraktorit

  HE 24/2006 vp (s. 228)

 • Tiemaksujärjestelmä

  HE 109/2006 vp (s. 229)

 • Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyky

  HE 115/2007 vp (s. 230) lausuman 2. kohta

 • Julkinen palvelu

  K 16/2007 vp (s. 230)

 • Liikennetraktorit

  HE 41/2008 vp (s. 231)

 • Merentutkimuslaitoksen toimintojen uudelleen järjestäminen

  HE 121/2008 vp (s. 231—232)

 • Liikennepoliittinen selonteko

  VNS 3/2008 vp (s. 232—234)

 • Vahvan sähköisen tunnistamisen palvelujen tarjoaminen

  HE 36/2009 vp (s. 234)

 • Taajuushuutokaupat

  HE 37/2009 vp (s. 235)

 • Sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttaminen

  HE 48/2009 vp (s. 235)

 • Joukkoliikenne

  HE 110/2009 vp (s. 235—236)

 • Laajakaista

  HE 176/2009 vp (s. 236)

 • Tienvarsimainonta

  HE 189/2009 vp (s. 236—237)

 • Rikkipäästöt

  HE 248/2009 vp (s. 237—238)

Lausunto

Lausuntonaan liikenne- ja viestintävaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Saara Karhu /sd
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Kalle Jokinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Mats Nylund /r
 • Markku Pakkanen /kesk (osittain)
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula

valiokuntaneuvos Kaj Laine

​​​​