LISÄTALOUSARVIOALOITE 1/2001 vp

LTA 1/2001 vp - Sakari Smeds /skl 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen varsinaiseen kehitysyhteistyöhön

Eduskunnalle

Kehitysyhteistyömäärärahojen BKT-osuus ei ole viimeisten vuosien aikana kasvanut. Hallitusohjelman tavoitteena oli kehitysyhteistyövarojen nostaminen YK:n suosittamalle 0,7 %:n tasolle. Valtioneuvoston periaatepäätös 22.2.2001 vahvistaa tämän ja kirjaa tavoitteeksi YK:n suositustason lisäyksellä "taloudellisen tilanteen niin salliessa". Lisäbudjetissaan hallitus ei kuitenkaan osoita tähän lisävaroja, vaikkakin se yhtyessään Kristillisen liiton eduskuntaryhmän budjettivastalauseeseen joulukuulta 2000 mitätöi yhden köyhän maan kehitysluottoja ja rästiin jääneitä korkoja 21,49 milj. markan edestä.

Tehdyn tutkimuksen mukaan 42 % kansalaisista toivoo kehitysavun nostamista. Kehitysyhteistyötä tukevia puheita ovat pitäneet hallituksen ministereistä ainakin ministerit Hassi ja Siimes. Hallituksen olisi tässä yhteydessä tullut varmistaa kehitysyhteistyövarojen BKT-osuuden kasvu, jotta ensi vaiheessa pääsisimme edes lähemmäs 0,4 %:n tasoa. EU-maiden keskiarvo on noin 0,34 %:n paikkeilla.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  24.30.66 lisäyksenä 100 000 000 markkaa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Sakari Smeds /skl