LISÄTALOUSARVIOALOITE 102/2008 vp

LTA 102/2008 vp - Mikko Kuoppa /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perusradanpitoon

Eduskunnalle

Perusradanpidon määrärahat ovat jatkuvasti olleet tarpeeseen nähden niukat ja perusparannustöiden aikataulut ovat venyneet pitkiksi. Töiden venyminen niukan rahoituksen johdosta aiheuttaa liikenteelle haittaa, eikä mahdollista parannustöiden tuottaman taloudellisen hyödyn saamista kohtuullisessa ajassa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  31.40.21 lisäyksenä 40 000 000 euroa perusradanpitoon.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Merja Kyllönen /vas

​​​​