LISÄTALOUSARVIOALOITE 106/2008 vp

LTA 106/2008 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen henkilöliikenteen ostomäärärahoihin Haapamäen kautta kulkevilla radoilla

Eduskunnalle

On välttämätöntä lisätä ns. vähäliikenteisten ratojen henkilöliikenteen ostomäärärahoja, jotta ratainvestoinnit olisivat käytössä alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti. Esim. Haapamäen kautta kulkeva henkilöjunaliikenne tulee säilyttää nykyisellään ja palauttaa liikennerakenne 2.9.2006 asti vallinneen aikataulurakenteen tasolle.

Junaliikenteen menot ovat paljolti laskennallisia siirtoja valtion momenteilta toisille valtion momenteille. Näin asia on esimerkiksi ns. vähäliikenteisten ratojen ratamaksujen osalta. Radat on rakennettu käyttöä varten, ja olisi mieletöntä, jos niitä ei haluttaisi käyttää. Asiaan tulee saada järkevä korjaus: ns. vähäliikenteisten ratojen henkilöliikenteen ratamaksuista olisi luovuttava tai niitä olisi ainakin tuntuvasti nykyisestä tasosta alennettava, koska ratamaksut tekevät muiden laskennallisten menojen kanssa vähäliikenteisten ratojen liikenteestä kannattamatonta. Vähäliikenteisten ratojen liikenne on kuitenkin olennainen osa pääratojen kannattavaksi todetun liikenteen syöttöliikennettä. Lisäksi VR:n henkilöliikenne tuottaa ennätyssuurta nettotulosta, josta tuloutetaan merkittäviä summia valtiolle suorina rahasiirtoina. Näin perusteet vähäliikenteisten ratojen henkilöliikenteen ostomäärärahojen lisäämiselle ja sitä kautta henkilöliikenteen lisäämiselle näille radoille ovat selkeät.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  31.60.63 lisäyksenä 9 000 euroa ns. vähäliikenteisten ratojen henkilöliikenteen ostomäärärahojen korottamiseksi.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​