LISÄTALOUSARVIOALOITE 107/2008 vp

LTA 107/2008 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maaseudun linja-autoliikenteen tukemiseen erityisesti Länsi-Suomen läänissä

Eduskunnalle

Maaseudun ja yleensäkin maakuntien julkinen liikenne on vakavasti vaarantumassa, ellei ensi vuoden valtion budjettiin saada julkisen liikenteen ostomäärärahoja kuluvan vuoden tasolle korotettuina indeksillä ja kustannusten nousulla.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnistetty kesällä 2008 joukkoliikenteen kehittämisohjelman laadinta. Hallituksen iltakoulu linjasi joukkoliikenteen kehittämisohjelman tavoitteeksi maaseutuliikenteen osalta peruspalvelutasoisten joukkoliikennepalvelujen turvaamisen. Tavoitteena on toteuttaa kyytitakuu eli taata haja-asutusalueiden asukkaille julkisen liikenteen yhteydet, joilla on mahdollista tehdä vähintään kaksi kertaa viikossa asiointimatka kuntakeskukseen tai muuhun taajamaan. Kyytitakuu järjestetään ensisijaisesti kutsujoukkoliikenteenä ja palveluliikenteenä, joiden avulla palvelut voidaan järjestää mahdollisimman joustavasti ja taloudellisesti.

Linja-autoliikenne on pääosin yksityisyrittäjien erinomaisesti hoitama toimiva kokonaisuus, joka on tosin jo eräillä seuduilla ehdottomasti minimissään. Maassamme on jo nyt kuntakeskuksia, joiden välinen suora julkinen linja-autoliikenne puuttuu, kuten esim. Multia ja Saarijärvi. Tämän runkoliikenteen hoitaminen ei onnistu edellä kerrotulla kyytitakuulla vaan siihen tarvitaan oma rahoituksensa.

Julkinen liikenne on erityisen tarpeellista mm. eläkeläisten ja ikääntyvän väestön, opiskelijoiden, työmatkoja tekevien ja kaikkien muiden asiakkaiden kannalta. Myös, jos halutaan noudattaa Suomen tekemien ilmastonsuojelusopimusten mukaista politiikkaa, on julkista liikennetarjontaa lisättävä eikä suinkaan vähennettävä.

Nyt budjettiesityksen mukainen määräraha merkitsee esim. Länsi-Suomen läänissä peräti parinsadan linja-autovuoron lopettamista. Tällä olisi hyvin kielteinen vaikutus maaseudun imagoon ja yleiseen kehittymiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  31.60.63 lisäyksenä 100 000 euroa lakkautusuhanalaisen linja-autoliikenteen reittiliikenteen ostamiseen erityisesti Länsi-Suomen läänissä.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​