LISÄTALOUSARVIOALOITE 11/2001 vp

LTA 11/2001 vp - Mauri Pekkarinen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kotimaiseen puolustusvälinetuotantoon

Eduskunnalle

Maanpuolustusratkaisujen perusteena on pidettävä oman maan puolustamista. Kansainväliset vastuumme voimme turvata parhaiten pitämällä oman puolustuksemme kunnossa.

Eduskunta on osaltaan kantanut huolta kotimaisen puolustustarviketeollisuuden toimintaedellytyksistä. Eduskunta on edellyttänyt, että hallitus päätöksenteossaan päättää suunnata puolustusvälinehankinnoista 50 % alan kotimaisille toimittajille.

Kotimaisen puolustustarviketeollisuuden riittävän työllisyyden ja Suomen itsenäisen puolustuksen turvaaminen edellyttää puolustusvoimien hankintojen suuntaamista nykyistä painotetummin kotimaisille toimittajille. Puolustustarvikkeiden kotimaisen tuotannon turvaaminen on myös nähtävä osana mahdollisten kriisiaikojen huoltovarmuutta.

Mielestämme kotimaisten puolustustarvikkeiden hankintojen toteuttamiseksi olisi lisäbudjettiin otettava 100 miljoonaa markkaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  27.10.16 lisäyksenä 100 000 000 markkaa kotimaisten puolustustarvikkeiden hankintoihin.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

 • Mauri Pekkarinen /kesk 
 • Niilo Keränen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk