LISÄTALOUSARVIOALOITE 111/2008 vp

LTA 111/2008 vp - Matti Kangas /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen alimman työttömyyspäivärahan korottamiseen budjettiperusteisesti kymmenellä eurolla

Eduskunnalle

Työttömyyspäivärahojen taso on jätetty liian alhaiseksi yli kymmenen vuoden ennennäkemättömän nousukauden jälkeen. Työttömien peruspäivärahan korottamiseen kymmenellä eurolla jo kuluvan vuoden 2008 kolmannessa lisätalousarviossa on nyt erittäin perusteltua, koska varatuista työmarkkinatuen rahoista on jäämässä varsin paljon käyttämättä.

Vain pienellä lisäyksellä alinta mahdollista peruspäivärahaa voidaan korottaa kymmenellä eurolla 1.12.2008 alkaen. Tämä korotus lisää syrjäytymisvaarassa olevien työttömien toimeentuloa, selviytymis- ja itsensäkehittämismahdollisuuksia huomattavasti.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  33.20.52 lisäyksenä 10 000 000 euroa työttömien alimman työttömyyspäivärahan budjettiperusteiseen korottamiseen kymmenellä eurolla 1.12.2008 alkaen.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

  • Matti Kangas /vas
  • Matti Kauppila /vas

​​​​