LISÄTALOUSARVIOALOITE 113/2008 vp

LTA 113/2008 vp - Pia Viitanen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen korjausavustuksiin

Eduskunnalle

Vaikka korjausavustuksiin osoitetaan lisämäärärahaa akuutin hakemusruuhkan purkamiseksi, kohdentuu hallituksen lisäys vain energia-avustuksiin. Sen sijaan hissien rakennusavustuksiin ei ole luvassa erillistä korotusta. Väestön ikääntyessä tulisi korjausrakentamisessa esteettömyyteen panostaa huomattavasti tuntuvammin semminkin, kun korjausavustusten määrä on nostosta huolimatta vieläkin merkittävästi alhaisempi kuin neljä vuotta sitten.

Ihmiset asuvat nykyään ja tulevaisuudessa yhä pitempään omassa kodissaan. Tämä on paitsi vanhusten oman tahdon mukaista myös yhteiskunnan etu. Vanhoihin kerrostaloihin rakennettavilla hisseillä on olennainen merkitys kiinteistöjen toimivuuden ja esteettömyyden kannalta.

Vanhojen hissien uudistamiseen tai peruskorjaukseen jätetään vuosittain hakemuksia noin 24 miljoonan euron edestä. Avustuksiin voidaan käyttää kuitenkin vain murto-osa korjausavustusten määrärahasta, jolloin vain noin 8 prosenttia hakijoista sai myönteisen päätöksen hissien korjaushakemukseensa.

Nykyisessä suhdannetilanteessa rakentamiseen panostaminen olisi valtion taholta korostetun tärkeää. Korjausrakentamisen lisääminen hissien korjausavustusten myöntövaltuutta nostamalla elvyttäisi osaltaan rakennusalaa ja samalla edistäisi vanhusväestön mahdollisuuksia asua pidempään kotona.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  35.20.55 lisäyksenä 5 000 000 euroa korjausavustuksiin.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

 • Pia Viitanen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Tarja Filatov /sd

​​​​