LISÄTALOUSARVIOALOITE 115/2008 vp

LTA 115/2008 vp - Pia Viitanen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Valtion asuntorahaston varoista myönnettävien käynnistysavustusten myöntövaltuuden laajentaminen

Eduskunnalle

Ennakoitua rajummin kiristynyt taloustilanne huomioon ottaen on syytä olettaa, että ns. kovan rahan omistusasuntojen tuotanto putoaa vielä odotettua rajummin tämän syksyn ja ensi vuoden aikana. Sosialidemokraatit ovat vaihtoehtobudjetissaan vuodelle 2009 esittäneet, että valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa tulisi edistää siten, että ARA-vuokra-asuntojen käynnistysavustusten käyttöä alueellisesti laajennettaisiin ja myöntövaltuutta korotettaisiin sekä korkotuen nykyisiä ehtoja parannettaisiin niin, että valmistuvien vuokra-asuntojen lähtövuokra asettuisi kohtuulliselle tasolle.

Hallituksen lisätalousarvioesityksessä ei luoda edellytyksiä tavallisten kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotannolle. Lisätalousarvion sisältämät esitykset vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta sekä varsinaiseen talousarvioon sisältyvä myöntövaltuus Helsingin seudun asuntorakentamiseen kannustavasta investointiavustuksesta ovat oikean suuntaisia ja hyvää tarkoittavia, mutta eivät missään nimessä riittäviä toimenpiteitä.

Jotta vuokra-asuntotuotanto saataisiin jo vuoden 2008 puolella elpymään ja jotta ihmisille voitaisiin jatkossakin tarjota kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, olisi ARA-vuokra-asuntojen uustuotannon korkotukilainoituksen ehtoja korjattava merkittävästi siten, että uustuotannolle voidaan valtakunnallisesti myöntää 10 prosentin investointiavustus ja korkotuen nykyinen omavastuukorko 3,4 prosenttia puolitetaan. Näin päästään noin 10 euron lähtövuokratasoon neliömetriltä, jota voidaan pitää asumisen nykyhinnoissa kohtuullisena. Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua asetusta (666/2001) tulisikin pikaisesti muuttaa korkotuen omavastuukorkoprosentin puolittamiseksi.

Vuoden 2008 talousarviossa investointiavustukset on rajattu perustumaan vain Helsingin, Espoon ja Vantaan kunnille vuonna 2006 tehtyyn ehdolliseen ennakkopäätökseen. Investointiavustus on rakentamishankkeiden elvyttämiseksi perusteltua laajentaa koskemaan kaikkia kasvukeskuksia jo vuoden 2008 lopulla.

Edellä olevan peruteella ehdotamme,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentin  35.20.60 perusteluihin, että vuonna 2008 saa valtion asuntorahaston varoista myöntää valtionavustuslain (688/2001) nojalla myönnettävien muille kuin erityisryhmille rakennutettavien asuntojen vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain mukaisia määräaikaisia käynnistysavustuksia koko valtakunnan alueella. Käynnistysavustuksen suuruus on enintään 10 prosenttia, mikä vähennetään korkotukilainan määrästä.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

 • Pia Viitanen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Tarja Filatov /sd

​​​​