LISÄTALOUSARVIOALOITE 126/2006 vp

LTA 126/2006 vp - Pentti Tiusanen /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Valtion velan vähentämiseen ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Valtion velkaa on vähennetty nopeasti. Samaan aikaan kuntien mahdollisuudet toteuttaa vanhusten hoiva- ja terveyspalveluja ovat heikentyneet. Velan takaisinmaksua voidaan hidastaa ja osoittaa siihen aiottu 70 miljoonan euron summa kunnille korvamerkittynä valtionosuutena vanhusten hoiva- ja terveyspalvelujen järjestämiseen kaikkein kriittisimpiin kohteisiin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2007 lisätalousarvion momentilta  37.01.94 70 000 000 euroa valtionvelan takaisinmaksuun ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2007

  • Pentti Tiusanen /vas