LISÄTALOUSARVIOALOITE 13/2001 vp

LTA 13/2001 vp - Olli Nepponen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen puolustusvoimille polttoaineen hinnannoususta aiheutuvien kulujen kattamiseen

Eduskunnalle

Puolustusvoimien harjoitus- ja valvontatoiminta edellyttää jatkuvaa toimintaa ja valmiutta myös merellä ja ilmassa. Alusten ja lentotoiminnan polttoaineiden hinnat ovat nousseet vuoden 2001 talousarvion laatimisesta tuntuvasti. Polttoaineiden hinnannousu on supistamassa vuoden 1997 selonteon mukaisen, puolustusvoimien rakenneuudistuksen edellyttämää toiminnan tehostamista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunniottaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  27.10.21 lisäyksenä 43 100 000 markkaa polttoaineen hinnannoususta puolustusvoimille aiheutuvien kulujen kattamiseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Olli Nepponen /kok
  • Reijo Laitinen /sd