LISÄTALOUSARVIOALOITE 14/2001 vp

LTA 14/2001 vp - Olli Nepponen /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen puolustusvoimien käytössä olevien tilojen energiakustannusten kattamiseen

Eduskunnalle

Lämmitysöljytuotteiden ja muun lämpöenergian kallistuminen loppuvuodesta 2000 on johtanut lämmityshintojen voimakkaaseen korottamiseen. Hinnannousun kokonaisvaikutus lämpöhuoltoon on arviolta 24 %. Riittävän lämmitystason ylläpito liittyy merkittävästi myös kosteusongelman ehkäisyyn. Tämä merkitsee yhteensä 36,6 miljoonan markan korotusta puolustusvoimien vuoden 2001 tilahallintakustannuksiin.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  27.10.21 lisäyksenä 36 500 000 markkaa puolustusvoimien käytössä olevien tilojen energiakustannusten kattamiseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Olli Nepponen /kok